Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
08.09.

Narodenie
Panny Márie
hodová slávnosť

7.00 † Milan Pagáč
9.00 Za farníkov
11.00 Za zdravie a BP pre živú rodinu
18.30 † manžel, rodičia z oboch strán; prosba o Božie požehnanie pre živú rodinu
Pondelok
09.09.
  7.00 † súrodenci z oboch strán
18.30 † Emil Benka (1.výročie)
Utorok
10.09.
7.00 † rodičia a brat
18.30 † Anton Tulis (pohrebná)

Streda
11.09.

7.00 † rodičia, sestra, bratia a ostatní členovia rodiny
17.00 † manžel Pavol a † syn Petera za Božiu pomoc a zdravie  pre celú rodinu
Štvrtok
12.09.
Najsvätejšieho mena Panny Márie
spomienka 
7.00 † rodičia Štefan a Mária a starí rodičia z oboch strán
18.30 † rodičia a starí rodičia z oboch strán
Piatok
13.09.
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
7.00 † rodičia Mária a Oto
18.30 † Poďakovanie za 45 rokov manželstva a prosba o Božie požehnanie a dar viery pre celú rodinu
Sobota
14.09.
 Povýšenie svätého kríža
sviatok
7.00 Za Božie požehnanie pre rodinu a kňazov
18.30 † rodičia a za zdravie pre živú rodinu
Nedeľa
15.09.
SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA
7.00 † manžel Melicher a svat Milan; prosba o Božie požehnanie pre rod. Kulichovú
9.00 Za farníkov
11.00 † Imrich Chovanec a svatovci a za Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30

† manžel Ján Skrúcaný a rodičia z oboch strán