Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

LaGoiaPopoludnie Štvrtej adventnej nedele 23.12.2012 v prepoštskom chráme Narodenia Panny Márie v našej farnosti patrilo benefičnému koncertu známej trojice spevákov La Gioia.

Chrám zaplnený do posledného miesta (mnohí sa do kostola ani nedostali) bol svedkom vystúpenia vysokej kvality. V repertoári okrem iného zazneli aj známe vianočné piesne a koledy. Prítomní dlhotrvajúcim potleskom odmenili toto znamenité vystúpenie.