Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Vyslovujeme úprimné poďakovanie kňazom, ktorí včera vytrvalo spovedali v našej farnosti i sestrám terciárkam za ich obetavú službu pri pohostení kňazov, ako aj ostatným bratom a sestrám, ktorí prispeli prípravou občerstvenia i napečením v týchto dňoch. Ďakujeme i zboru Schola gregoriána za dôstojné sprevádzanie liturgie rorátnych sv. omší.

2. Dnes bude otvorená Farská knižnica tak ako zvyčajne.

3. Dnes bude decembrová zbierka na reštaurátorské práce v našom kostole. Pre informáciu: Za vykonané práce sme doteraz faktúrami zaplatili sumu: 284 000 €. Zostáva nám ešte zaplatiť: 226 000 €. Na špeciálnom účte, zriadenom na reštaurátorské práce, máme momentálne sumu: 25 207 €.

4. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace január a február. Zapisujeme v čase kancelárskych hodín a tiež po sv. omšiach.

5. V stredu 17.30 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

6. Pred Vianocami spovedáme v rozšírenom režime: ráno - ½ hodiny pred sv.omšami, večer– od pondelka do piatku od 17.00 (a aj počas sv. omší). Spovedáme viacerí kňazi – v kostole a kaplnke. Upozorňujeme, že v sobotu už nespovedáme.

7. V sobotu 23.12. od 8.30 vás pozývame na brigádu vianočného vyzdobovania kostola.

8. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.6.

9. Na tretiu a štvrtú adventnú nedeľu sa budú môcť po všetkých sv. omšiach na nádvorí pred kostolom zapísať záujemcovia, ktorí chcú prijať koledníkov s Dobrou novinou. Koledovanie bude prebiehať 27.12. a 28.12.

10. Na budúcu nedeľu 24.12. je Štedrý deň, sväté omše budú 7.00, 9.00, 11.00 a 16.00. (Sv. omša 18.30 nebude.) Doobeda budú sv. omše zo 4. adventnej nedele. Večer 16.00 bude už vigília, vianočná sv. omša. V noci bude potom polnočná omša o 24.00 h.

11. Betlehemské svetlo si budete môcť prísť zapáliť v sobotu i nedeľu, bude pripravené v predsieni kostola.

12. Pozývame vás na Jasličková slávnosť v utorok 26.12. o 14.00 hod. v telocvični Spojenej školy sv. Jozefa. Účinkujú deti MŠ blah. Alexie a žiaci SŠ sv. Jozefa pod vedením Školských sestier de Notre Dame.

13. Pozývame vás na benefičný Trojkráľový koncert v sobotu 6.1. 2024 o 16.00 hod. v našom farskom kostole. Predstaví sa špičkový pražský umelecký súbor Musica Bohemica s pásmom európskych kolied. Všimnite si, prosím, plagát na výveske i webe farnosti.

14. Na výveske i webe farnosti máte plagátik s informáciou o permanentnej duchovnej službe v nemocnici v našom meste.