Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri prvej mesačnej zbierke na reštaurátorské práce v presbytériu nášho farského kostola sa vyzbierala suma 3.461 €. Pán Boh vás odmeň za vašu štedrosť.)

2. Pri zbierke na kňazský seminár, ktorá bola pred dvomi týždňami, sa u nás vyzbierala suma 1.870 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

3. Dnes je tretia v mesiaci, Farská knižnica bude otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši po 11,00 h.

4. Dnes, v nedeľu 21.5. pozývame na miništrantské stretko o 15:00 hod. v pastoračnom centre. Všetci miništranti sú vítaní.

5. Dnes, v nedeľu 21.5.  po večernej svätej omši o 19:30 hod. vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

6. V tomto týždni budú jarné kántrové dni. Je záväzný jeden deň, u nás to bude v stredu. Úmysel kántrových dní: modlitba za duchovné povolania.

7. O zajtra, od pondelka, budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiace jún, júl a august. Zapisujeme v čase kancelárskych hodín i po sv. omšiach, pokiaľ nemáme iné služobné povinnosti.

8. Stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela sa uskutoční v pondelok 22.mája o 17-tej hodine v kaplnke Školských sestier de Notre Dame.

9. Spovedáme ½ hodiny pred omšami a vo štvrtok od 17.00 počas adorácie.

10. Každý deň pred rannou a večernou omšou (v čase začiatku sv. omše) bude deviatnik k Duchu Svätému a po rannej a večernej sv. omši máme Májovú pobožnosť pri Lurdskej jaskynke v záhrade kostola.

11. V stredu 24.5. o 18:00hod. sa v pc uskutoční stretnutie Farského spoločenstva, na programe bude: Lectio divina. Všetci ste srdečne vítaní.

12. V piatok 26.5. o 16.00 hod. bude v kostole spoveď birmovancov a ich rodinných príslušníkov. Potom o 17.00 bude v kostole nácvik birmovky. V sobotu 27. mája o 10.30 bude slávnosť birmovania, vysluhovateľom bude generálny vikár Mons. Peter Šimko.

13. Pozývame vás na modlitby chvál s chválovou kapelou Hebron z Piešťan, na budúci piatok 26.05. po večernej sv. omši v našom farskom kostole.

14. V sobotu 27.5. 2023 budeme v našom kostole sláviť slávnostnú Svätodušnú vigíliu. Z toho dôvodu bude výnimočne svätá omša o 19:30 hod. Vigília má podobnú štruktúru a priebeh ako veľkonočná vigília na Bielu sobotu, preto bude aj časovo dlhšia. Pozývame Vás všetkých k hojnej účasti na tejto slávnosti.

15. Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na katolícke masmédiá.

16. Na budúcu nedeľu sú Turíce, pri speve Veni Creator Spiritus môžeme získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky.

17. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00.  https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722