Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes bude jesenná zbierka na Charitu.

2. Dnes, v nedeľu 27.11., si vás dovoľujeme pozvať o 19:45 h na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

3. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace december, január a február. Zapisuje sa v čase kancelárskych hodín i po sv. omšiach, ak nie sme vtedy viazaní inou službou.

4. V stredu o 17.00 bude katechéza pre prvoprijímajúce deti.

5. V túto stredu o 18:00 bude stretnutie farského spoločenstva v pastoračnom centre, na programe bude téma: Komunita Cenacolo. Srdečne vás pozývame.

6. Vo štvrtok o 17:00 bude pravidelná tichá adorácia.

7. Na budúcu sobotu vás pozývame na rorátnu adventnú sv. omšu o 6.00, doprevádzanú spevom Schóly gregoriány. Po sv. omši bude Fatimská pobožnosť, modlitba ruženca

8. Spovedáme v prvopiatkovom týždni takto: ráno ½ hodiny pred omšami; večer: v pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.00 i počas omše, vo štvrtok od 17.00 a aj počas sv.omše, v piatok doobeda 10.30 – 11.30 a večer od 17.00 a aj počas sv.omše. V sobotu spovedáme od 17.30.

9. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu po rannej sv. omši skupina č. 8.

10. Počas adventu bude on line prenos nedeľných sv. omší 9.00 hod. Prenos môže poslúžiť hlavne starším, chorým a nevládnym.

11. Na budúcu nedeľu 4. decembra v čase 15.00-18.00 bude podujatie Adventné potulky, do ktorého sa zapája aj naša farnosť (15.00-18.00 spev detského zboru pri ZŠ sv. Jozefa v pastoračnom centre a 16.00-17.00 adventná organová hudba v našom farskom kostole).

12. Informáciu o školení externých pracovníkov časopisu Moja Trnavská arcidiecéza je na výveske. Tiež informáciu o duchovných cvičeniach pre bezdetných manželov.

13. Polícia informuje seniorov...