Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pozývame všetkých miništrantov na miništrantské stretko ktoré sa uskutoční dnes, v nedeľu 2.10. o 15:00 v pastoračnom centre.

2. V stredu 5.10. o 17:00 bude svätá omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s ich rodičmi. V mesiaci októbri pozývame deti k modlitbe svätého ruženca. V túto stredu o 16:30 sa budú predmodlievať deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, z Cirkevnej základnej školy sv. Jozefa.

3. V našej farnosti začíname nový projekt s názvom Farské spoločenstvo. Cieľom týchto stretnutí bude prehĺbenie si nášho duchovného života. Bude sa konať každú stredu od 18:00. Stretnutia sa budú konať v štyroch cykloch (modlitba, lectio divina – práca s písmom, prednáška s diskusiou na rôzne témy a film). Prvé stretnutie sa bude konať už túto stredu, od 18:00 v kostole, z názvom MODLITBA TAIZE. Všetci ste srdečne pozvaní.

4. Vo štvrtok o 17.00 bude pravidelná tichá adorácia.

5. Máme prvopiatkový týždeň a spovedáme takto: ráno vždy od 6.30;  večer: pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.00. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 17.00 a aj počas večerných omši. V piatok bude aj doobedné spovedanie 10.30-11.30. V sobotu spovedáme od 17.30 do sv.omše.

6. V tomto týždni navštevujeme aj chorých v domácnostiach.

7. V októbri vás pozývame na modlitbu sv. ruženca pred svätými omšami. Prosíme ružencové bratstvá, aby sa pred každou sv.omšou konala modlitba ruženca. V piatkypred večernou omšou 17.45 pozývame predmodlievať sa ruženec rodiny s deťmi.

8. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu po rannej sv. omši skupina č.8.

9. Po nedeľných svätých omšiach (aj v sobotu večer) sa v sakristii budú vydávať podielové knihy SSV. Členský príspevok na nasledujúci rok je 8 €.

10. Naša farnosť získala grant MK SR na zreštaurovanie a obnovu presbytéria nášho farského kostola (kompletná oprava štúk a malieb). V tomto týždni bola podpísaná zmluva o dielo s reštaurátormi a bola aj schválená Arcibiskupským úradom. V piatok 14. októbra vás pozývame na verejné predstavenie projektu. Večerná sv. omša bude už o 17.00 a potom o 19.00 bude vo farskom kostole predstavenie projektu s videovizualizáciou a vstupmi odborníkov. Srdečne vás pozývame.

11. Naša farnosť organizuje 15. októbra autobusovú púť do Skalného sanktuária Božieho Milosrdenstva na hore Butkov. Autobus nás odvezie na parkovisko pod Skalné sanktuárium. Pešo pôjdeme modliac sa krížovú cestu až na horu. Pre starších ľudí a pre tých ktorí by potrebovali je pripravený samostatný odvoz až na horu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Je potrebné uviesť: meno, priezvisko a telefónne číslo. Prihlásiť sa môžete do 10. októbra. Plagát je tu.

12. Na výveske máte informáciu TV Lux o súťaži amatérskych filmárov.

13. Do kín prichádza film Slobodní, silný príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorí spolu s biskupom Korcom viedli tajnú cirkev a zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. V NM v kine Považan bude sa premietať v stredu 5.10. o 20.00. Viac informácií nájdete na www.filmslobodni.sk