Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Oznamujeme vám radostnú správu, že otec arcibiskup Mons. Ján Orosch pre našu farnosť vymenoval ďalšieho p. kaplána, je ním vdp. Pavol Reisel, novokňaz. Privítame ho vo štvrtok 30. júna pri večernej sv. omši o 18.30 h. Tešíme sa, že naša farnosť bude mať odteraz dvoch pánov kaplánov.

2. V tomto roku v našej arcidiecéze nebude v piatok slávnosť Božského Srdca, lebo sa prekrýva so slávnosťou sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna arcidiecézy. Ale v piatok na záver rannej i večernej sv. omše osobitná odprosujúca pobožnosť k Božskému Srdcu bude, tak ako to aj zvyčajne býva. Môžeme získať plnomocné odpustky.

3. Ďakujeme za vaše milodary na stavebné práce s dažďovou kanalizáciou, ktoré prebiehajú na nádvorí fary. V tomto týždni ste prispeli sumou 1.800 €. Celková suma za práce a materiál bude približne 50.000 €. Prosíme o vašu ďalšiu finančnú podporu, lebo to hradíme z vlastných zdrojov. Prispieť môžete buď do pokladničky pri bočnom vchode alebo osobne odovzdať milodar na fare či v sakristii alebo na farský účet: Slov. sporiteľňa  SK88 0900 0000 0000 4169 3093. Fotografie z rekonštrukcie si môžete pozrieť tu.

4. Trnavská arcidiecéza si v tomto roku pripomína 100. výročie vzniku Trnavskej apoštolskej administratúry, ktorá bola zriadená 29. mája 1922 a existovala až do roku 1977, kedy ju pápež Pavol VI. povýšil na arcidiecézu s názvom Trnavská arcidiecéza. Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch nás pozýva do Trnavy na slávnostnú sv. omšu, ktorá sa uskutoční v piatok 24. júna o 9.30 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť bude za účasti biskupov Slovenska.

5. Pozývame vás na zaujímavé podujatie Popoludnie pre rodiny s deťmi, ktoré sa uskutoční na budúcu sobotu 25. júna 2022 na nádvorí našej fary – prepozitúry v čase 15.00 – 18.00 h. Akcia je realizovaná OZ Premena s finančnou podporou mesta NMnV. Pripravené budú atrakcie pre deti a malé osvieženie pre všetkých.

6. Na budúcu nedeľu 26. júna bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, tzv. Halier sv. Petra. Zbierka je už v nedeľu, pred slávnosťou sv. Petra a Pavla.

7. Na budúcu nedeľu 26. júna bude Farská knižnica otvorená v čase od 10.00 h do 10.50 h. Ak bude záujem, tak aj po svätej omši o 11.00 h.

8. Mládeži ponúkame možnosť prihlásiť sa na Národné stretnutie mládeže, ktoré bude 28.7. – 31.7. 2022 v Trenčíne. Skupinku z našej farnosti bude sprevádzať náš nový pán kaplán. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo i priamo na stránke: www.narodnestretnutiemladeze.sk. Info je na výveske i farskej webovej stránke.

9. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace júl a august.

10. Program Rádia Mária na jún 2022 nájdete pri časopisoch pri bočnom vchode. Súčasťou výtlačku je aj malý darček, obrázok Božského Srdca s modlitbou pre rodiny.

11. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej príprave slávnosti birmovania: rodinám birmovancov, kostolníkom, asistencii, pani kvetinárke, pani organistke a tiež spevákom a hudobníkom zo zboru. Naša úprimná vďaka patrí aj animátorkám, ktoré viedli skupinky birmovancov. Nech vás Pán Boh požehná za vašu službu.