Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Začína veľkonočná oktáva. Budeme sa modlievať „Raduj sa nebies Kráľovná“.

2. Dnes môžeme získať plnomocné odpustky pri sledovaní požehnania Urbi et Orbi z Ríma v priamom prenose v čase o 12.00 h.

3. Dnes bude tradičná veľkonočná ofera. Pán Boh vás odmeň za vaše milodary.

4. Dnes je tretia nedeľa v mesiaci, Farská knižnica je otvorená od 10.00 h do 10.50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11.00 h.

5. Na Veľkonočný pondelok budú tri sv. omše: 7.00, 9.00 a 18.30 h.

6. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

7. Pozývame vás na pravidelnú adoráciu vo štvrtok. Od 17.00 h. bude vyložená monštrancia so Sviatosťou. Počas adorácie sa spovedá.

8. Na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva každý, kto si na pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca), pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

9. Na budúcu o 15.00 bude v našom kostole adorácia, spojená so spievanou modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a s Eucharistickým požehnaním.

10. V spolupráci s naším mestom vás pozývame na slávnosti prepošta Jakub Haška, z príležitosti 400. výročia jeho narodenia, v dňoch 22.4. – 24.4. Je pripravený bohatý program: v piatok 22.4. o 18.00 večerný kultúrno-umelecký program v divadelnej sále MsKS s koncertom a predstavením života i diela J. Haška, 19.30 v Galérii otvorenie výstavy Jakuba Haška, v sobotu 23.4. budú moderované vstupy do nášho farského kostola (v časoch 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00). Bude to výklad spojený s hudobným sprievodom organovej hudby plus prehliadka areálu prepozitúry. Večernej sv. omši v sobotu o 18.30 predsedá Mons. Viliam Judák, sídelný biskup nitriansky a potom o 21.30 vás pozývame na unikátny nočný organový koncert v našom kostole (hrá titulárny organista Nitrianskej katedrály sv. Emeráma Vladimír Kopec). V nedeľu na obidvoch sv. omšiach o 9.00 a 11.00 bude slávnostným kazateľom generálny vikár trnavskej arcidiecézy Mons. Peter Šimko. V nedeľu poobede bude o 17.00 na námestí koncert Lamačských chvál s ekumenickými modlitbami. Celý program tu.

11. Upratovanie kostola má v tento týždeň v piatok po rannej sv. omši skupina č. 8. Členovia upratovacích skupín si môžu v sakristii vyzdvihnúť nový upratovací kalendár.

12. Ohlášky: Lukáš Hrušovský z Harichoviec (1990) a Simona Moravčíkvá (1987) z Nového Mesta nad Váhom plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo vo farnosti Harichovce. Kto by vedel o kánonickej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.

13. Vyslovujeme úprimné poďakovanie bratom a sestrám, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkonočného trojdnia: tímu kostolníkov a organistov, miništrantom, spevákom pašií a žalmov a všetkým zaangažovaným speváckym zborom, lektorom čítaní i tým, čo pripravili, vyzdobili i strážili Boží hrob, ako i rehoľným sestrám a žiakom i študentom Spojenej školy sv. Jozefa, ktorí pripravili pôsobivú krížovú cestu mestom. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri upratovaní, výzdobe a úprave kostola ako aj za všetky vaše milodary na kvety i za sponzorské dary. Nech vám to Pán bohato odmení svojím požehnaním.