Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri zbierke na Ukrajinu sa vyzbierala suma: 1.928 €. Nech vás Pán Boh odmení za vaše milodary.

2. V Svätom týždni spovedáme takto: Vždy ráno od 6.30. Potom doobeda v pondelok, utorok a stredu 10.30-12.00.  Poobede spovedáme v pondelok a utorok 16.00-19.00, v stredu 16.00-20.00 Podrobnú tabuľku rozpisu spovedania nájdete na výveske, na dverách chrámu i v úvode webovej stránke.

3. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

4. Na Zelený štvrtok o 9:30 h. bude sv. omša svätenia olejov – Missa chrismatis - v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave za účasti otca arcibiskupa Jána Oroscha. Na sv. omšu ste srdečne pozvaní. U nás vo farnosti bude sv. omša iba večer o 18:30 h. Pred večernou sv.omšou teraz adorácia nebude.

5. Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty mestom v piatok o 10.00, začne od kaplnky sv. Ondreja a bude viesť ku farskému kostolu.

6. Upratovanie kostola má v tento týždeň vo štvrtok po rannej sv. omši skupina č. 6. Členovia upratovacích skupín si môžu v sakristii vyzdvihnúť nový upratovací kalendár.

7. Na Svätý (Veľký) piatok máme zdržiavanie sa mäsa a pôst. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť. Možno prijať trocha pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.

8. V celej Cirkvi sa na Veľký piatok neslávi sv. omša. Sú iba obrady slávenia Utrpenia a smrti Pána. U nás sa začnú o 15:00 h. Po odhalení kríža až do Veľkonočnej vigílie sa pred krížom kľaká. Potom 30 minút po skončení obradov bude spev Lamentácií proroka Jeremiáša.

9. Vo Veľkonočnom Trojdní možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu):
  1/ pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum Ergo - Ctime túto Sviatosť slávnu;
  2/ za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
  3/ za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

10. Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a uvažuje o utrpení, smrti a očakáva zmŕtvychvstanie. O 8:00 h. sa budeme v kostole modliť ranné chvály. Na Bielu sobotu bude poklona pri Božom hrobe (8:30 – 17:00). Prosíme veriacich, aby sa zapísali na polhodinu adorovať pred Sviatosťou Oltárnou. Hárok na zapísanie bude pri východe z kostola v nedeľu i počas Trojdnia.

11. Obrady veľkonočnej vigílie sa začínajú v sobotu o 20:00 h. Po obradoch bude procesia vzkriesenia mestom.

12. Počas Veľkonočného trojdnia môžete prispieť milodarmi na zbierku pre kresťanov vo Svätej Zemi. Z nej sa udržuje chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme.

13. Na veľkonočnú nedeľu bude tradičná veľkonočná ofera. Pán Boh vás odmeň za vaše milodary.