Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes bude zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

2. Čo sa týka aktuálnych pandemických opatrení, v platnosti  ostáva nosenie respirátorov, všetky ostatné pandemické obmedzenia boli odvolané. Preto je možné vrátiť sa k používaniu sväteničiek a k znaku pokoja ako predtým. Sväté prijímanie je možné podávať do úst i do ruky.

3. Pokračujeme v zapisovanie úmyslov sv. omší, voľné termíny sú už len v mesiaci máj. Zapisujeme počas kancelárskych hodín a tiež po sv. omšiach.

4. V tomto týždni spovedáme takto: Vždy ráno od 6.30. Poobede: v pond. a utorok od 18.00, v stredu od 16.30, vo štvrtok aj piatok od 17.00 – 19.00. V sobotu spovedáme doobeda 9.30-12.00 a poobede 16.00-19.00. V sobotu doobeda bude spovedať 8 kňazov, v sobotu poobede 5 kňazov. Avízujeme aj spovedanie vo Svätom týždni (pondelok 11.4. - až streda 13.4.). Podrobnú tabuľku rozpisu spovedania nájdete na výveske, na dverách chrámu i na webovej stránke.

5. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

6. Vo štvrtok bude tichá adorácia o 17.00.

7. V piatok po večernej sv. omši bude v našom pastoračnom centre stretnutie prípravy na synodu, s témou: Spoluzodpovednoť laikov v Cirkvi. Srdečne vás pozývame na spoločný večer modlitby, uvažovania, zdieľania. Prosíme vás, aby ste sa zapojili a nezostali pasívni. Aj váš hlas je veľmi dôležitý pre smerovanie Cirkvi. 
  4. STRETNUTIE – Budovanie spoločenstva - 8. apríl 2022 
  5. STRETNUTIE – Objaviť svoje dary a účasť na misii - 29. apríl 2022
  6. STRETNUTIE – Dialóg so svetom - 6. máj 2022

8. Druhou formou, ako sa zapojiť do prípravy synody, je vyjadriť sa k otázkam dotazníka, ktorého tlačivo nájdete pri východoch z kostola alebo si ho stiahnete z našej webovej stránky. Dotazník je anonymný. Vyplnený dotazník môžete buď osobne odovzdať do poštovej schránky pri dverách nášho Farského úradu alebo odoslať elektronicky na emailovú adresu:  farnost.novemesto@abu.sk alebo dekanat.novemesto@abu.sk do 1.5.2022.

9. Pozývame všetkých miništrantov, starších i mladších, na miništrantské stretko ktoré sa uskutoční dnes v nedeľu 3.4. o 16.00 v pastoračnom centre. Venované bude príprave na slávenie Veľkej noci. Všetci miništranti, ako i noví záujemci o miništrovanie, ste vítaní.

10. Povzbudzujeme deti prísť si pre Pôstnu krabičku, a tak touto aktivitoupomôcť núdznym v Ugande a Rwande. Pôstnu krabičku si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

11. Finančne prispieť na kvety do Božieho hrobu môžete do pokladničky pri bočnom vchode.

12. V pôstnom období býva pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. 
     03.04.2022 15.00 Muži
     08.04.2022 17.45 Hnutie kresťanských rodín
     10.04.2022 15.00 Ružencové bratstvo

13. Upratovanie kostola má v tento týždeň v sobotu po rannej sv. omši skupina č. 7.Liturgický oznam

Dňom 1.1.2022 vchádzajú do platnosti nasledovné zmeny nového Rímskeho misála:

1.: Zvolanie po premenení - 3 nové nápevy ( „Hľa, tajomstvo viery ...“ ) • nápevy pre "Zvolanie po premenení" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • nápevy používané doteraz sa už nebudú používať

2.: Záverečná doxológia Eucharistickej modlitby (odpoveď „Amen.“) • melódia odpovede ostáva totožná, mení sa však rozloženie slabík

3.: Modlitba Pána ( „Otčenáš“ ) • nápevy "Modlitby Pána" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • iné nápevy, čiže doteraz používaný Gregoriánsky nápev sa už nebude používať

  (  Nové spevy sa budú do liturgie zavádzať postupne, z toho dôvodu sa v nasledujúcich dňoch bude spievať "Otče náš" a zvolanie po premenení aj počas pracovných dní, aby si veriaci nové veci postupne osvojili. )

Linky nahrávok spevov:

Zvolanie po premenení, 1. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni1.mp3

Zvolanie po premenení, 2. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni2.mp3

Zvolanie po premenení, 3. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni3.mp3

č. 633 Modlitba Pána - nápev I, gregoriánsky http://spevnik.sk/doc/ls1-633-mp.mp3