Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Čo sa týka aktuálnych pandemických opatrení, v platnosti ostáva nosenie respirátorov, všetky ostatné pandemické obmedzenia boli odvolané. Preto je možné vrátiť sa k používaniu sväteničiek a k znaku pokoja ako predtým.

2. Pokračujeme v zapisovanie úmyslov sv. omší, voľné termíny sú už len v mesiaci máj. Zapisujeme počas kancelárskych hodín a tiež po sv. omšiach.

3. V prvopiatkovom týždni spovedáme takto: Vždy ráno od 6.30. Poobede: v pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.00, vo štvrtok od 17.00 (aj počas sv. omše) a v piatok od 16.00 (aj počas sv. omše), v sobotu od 18.00. Na skúšku bude aj jeden termín doobedného spovedania, v piatok 10.30 – 12.00.

4. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

5. Vo štvrtok bude tichá adorácia o 17.00, počas nej spovedáme.

6. V piatok po večernej sv. omši bude v našom pastoračnom centre stretnutie prípravy na synodu, s témou: Spoluzodpovednoť laikov v Cirkvi. Srdečne vás pozývame na spoločný večer modlitby, uvažovania, zdieľania. Prosíme vás, aby ste sa zapojili a nezostali pasívni. Aj váš hlas je veľmi dôležitý pre smerovanie Cirkvi. 
  3. STRETNUTIE – Spoluzodpovednosť laikov - 1. apríl 2022  
  4. STRETNUTIE – Budovanie spoločenstva - 8. apríl 2022 
  5. STRETNUTIE – Objaviť svoje dary a účasť na misii - 29. apríl 2022
  6. STRETNUTIE – Dialóg so svetom - 6. máj 2022

7. Druhou formou, ako sa zapojiť do prípravy synody, je vyjadriť sa k otázkam dotazníka, ktorého tlačivo nájdete pri východoch z kostola alebo si ho stiahnete z našej webovej stránky. Dotazník je anonymný. Vyplnený dotazník môžete buď osobne odovzdať do poštovej schránky pri dverách nášho Farského úradu alebo odoslať elektronicky na emailovú adresu:  farnost.novemesto@abu.sk alebo dekanat.novemesto@abu.sk do 1.5.2022.

8. Pozývame všetkých miništrantov, starších i mladších, na miništrantské stretko ktoré sa uskutoční dnes v nedeľu 27.3. o 16.00 v pastoračnom centre. Venované bude príprave na slávenie Veľkej noci. Všetci miništranti, ako i noví záujemci o miništrovanie, ste vítaní. Stretnutie miništrantov bude aj na budúcu nedeľu o 16.00.

9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

10. Dňa 1. apríla, 4. a 5. apríla 2022 od 14.-17.00 hod. sa uskutoční na ZŠ sv. Jozefa zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/23. Podrobné informácie nájdete na nástenke alebo webe školy.

11. Už jedenásty krát prichádza Slovenská katolícka charita s ponukou Pôstnej krabičky, ktorá ponúka priestor ako prežiť pôstne obdobie intenzívnym spôsobom, ako premeniť pôstne odriekanie na pomoc núdznym v Ugande a Rwande. Hoci nežijeme ľahkú dobu, verím, že Boh požehná našu štedrosť voči druhým, aj keď sú od nás vzdialení. Pôstnu krabičku si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

12. Kto by chcel dopomôcť k dôstojnosti Božieho hrobu, môže finančne prispieť na kvety do Božieho hrobu. Pokladnička na to určená sa nachádza pri bočnom vchode.

13. V pôstnom období býva pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. Ďakujeme spoločenstvám v našej farnosti, že ochotne prijali pozvanie viesť krížovú cestu.
     27.03.2022 15.00 Sestry de Notre Dame
     01.04.2022 17.45 Pracovníci Charity
     03.04.2022 15.00 Muži
     08.04.2022 17.45 Hnutie kresťanských rodín
     10.04.2022 15.00 Ružencové bratstvo

14. Upratovanie kostola má v tento týždeň v sobotu po rannej sv. omši skupina č. 5.

15. Zberné miesto na pomoc Ukrajine sa nachádza v kancelárii Charity na Palkovičovej ulici. Tam môžete prinášať humanitárnu pomoc ako doteraz. Potrebné veci...

16. Konferencia biskupov Slovenska zverejnila link, kde môžete elektronicky nahlasovať, ak ste ochotní ubytovať vojnových utečencov:https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci
Ohľadom možnosti ubytovať utečencov môžete kontaktovať aj náš Mestský úrad mailom: martin.sebek@nove-mesto.skLiturgický oznam

Dňom 1.1.2022 vchádzajú do platnosti nasledovné zmeny nového Rímskeho misála:

1.: Zvolanie po premenení - 3 nové nápevy ( „Hľa, tajomstvo viery ...“ ) • nápevy pre "Zvolanie po premenení" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • nápevy používané doteraz sa už nebudú používať

2.: Záverečná doxológia Eucharistickej modlitby (odpoveď „Amen.“) • melódia odpovede ostáva totožná, mení sa však rozloženie slabík

3.: Modlitba Pána ( „Otčenáš“ ) • nápevy "Modlitby Pána" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • iné nápevy, čiže doteraz používaný Gregoriánsky nápev sa už nebude používať

  (  Nové spevy sa budú do liturgie zavádzať postupne, z toho dôvodu sa v nasledujúcich dňoch bude spievať "Otče náš" a zvolanie po premenení aj počas pracovných dní, aby si veriaci nové veci postupne osvojili. )

Linky nahrávok spevov:

Zvolanie po premenení, 1. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni1.mp3

Zvolanie po premenení, 2. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni2.mp3

Zvolanie po premenení, 3. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni3.mp3

č. 633 Modlitba Pána - nápev I, gregoriánsky http://spevnik.sk/doc/ls1-633-mp.mp3