Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. V tomto týždni začíname zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiace apríl a máj. Zapisujeme počas kancelárskych hodín a tiež po sv. omšiach.

2. Pri jarnej zbierka na charitu sa vyzbierala suma: 2.006 €. Slovenská katolícka charita použije výťažok prednostne na riešenie problémov utečencov z Ukrajiny.

3. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Pozývame všetky deti s ich rodičmi.

4. Vo štvrtok nebude adorácia, presúva sa na piatok.

5. V piatok 25. marca na slávnosť Zvestovania Pána bude adorácia o 17.00. Začneme pobožnosťou, v ktorej sa duchovne spojíme s Rímom, kde Svätý Otec František v túto chvíľu zasvätí Ukrajinu a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Potom o 17.45 bude krížová cesta, 18.30 sv. omša. Pozývame počas tohto týždňa aj k modlitbe sv. ruženca pred sv. omšami, a modlite sa i v rodinách, za pokoj na Ukrajine. V piatok od 17.00 a aj počas večernej omše budeme spovedať.

6. V piatok po večernej sv. omši bude v našom pastoračnom centre stretnutie prípravy na synodu, s témou: Slávenie Eucharistie. Srdečne vás pozývame na spoločný večer modlitby, uvažovania, zdieľania. Prosíme vás, aby ste sa zapojili a nezostali pasívni. Aj váš hlas je veľmi dôležitý pre smerovanie Cirkvi.
  2. STRETNUTIE – Slávenie Eucharistie - 25. marec 2022  
  3. STRETNUTIE – Spoluzodpovednosť laikov - 1. apríl 2022  
  4. STRETNUTIE – Budovanie spoločenstva - 8. apríl 2022 
  5. STRETNUTIE – Objaviť svoje dary a účasť na misii - 29. apríl 2022
  6. STRETNUTIE – Dialóg so svetom - 6. máj 2022

7. Druhou formou, ako sa zapojiť do prípravy synody, je vyjadriť sa k otázkam dotazníka, ktorého tlačivo nájdete pri východoch z kostola alebo si ho stiahnete z našej webovej stránky. Dotazník je anonymný a vaše postrehy budú zapracované do výsledného dokumentu. Vyplnený dotazník môžete buď osobne odovzdať do poštovej schránky pri dverách nášho Farského úradu, alebo odoslať elektronicky na emailovú adresu: farnost.novemesto@abu.sk alebo dekanat.novemesto@abu.sk do 1.5.2022.

8. Upozorňujeme na zmenu času, mení sa na budúci víkend zo soboty na nedeľu 27. marca. Hodinovú ručičku treba posunúť o jednu hodinu dopredu.

9. Na budúcu nedeľu bude sv. omša 9.00 sprevádzaná spevom Schóly gregoriány.

10. Pozývame všetkých miništrantov, starších i mladších, na miništrantské stretko ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 27.3. o 16.00 v pastoračnom centre. Venované bude príprave na slávenie Veľkej noci. Všetci miništranti, ako i noví záujemci o miništrovanie, ste vítaní.

11. V pôstnom období býva pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. Ďakujeme spoločenstvám v našej farnosti, že ochotne prijali pozvanie viesť krížovú cestu.
     20.03.2022 15.00 Spevokol sv. Cecílie
     25.03.2022 17.45 Modlitby matiek
     27.03.2022 15.00 Sestry de Notre Dame
     01.04.2022 17.45 Pracovníci Charity
     03.04.2022 15.00 Muži
     08.04.2022 17.45 Hnutie kresťanských rodín
     10.04.2022 15.00 Ružencové bratstvo

12. Farská knižnica je otvorená v túto nedeľu, 20. marca,od 10.00 h - 10.50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11.00 h.

13. Upratovanie kostola má v tento týždeň v sobotu po rannej sv. omši skupina č. 4.

14. Zberné miesto na pomoc Ukrajine sa nachádza v kancelárii Charity na Palkovičovej ulici. Tam môžete prinášať humanitárnu pomoc ako doteraz.

15. Konferencia biskupov Slovenska zverejnila link, kde môžete elektronicky nahlasovať, ak ste ochotní ubytovať vojnových utečencov:https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

16. Ohľadom možnosti ubytovať utečencov môžete kontaktovať aj náš Mestský úrad mailom: martin.sebek@nove-mesto.sk

17. Vyjadrenie KBS ku rozdávaniu sv. prijímania do rúk. Súčasný emeritný pápež Benedikt XVI. ešte ako kardinál a mníchovský arcibiskup povedal na tému spôsobu sv. prijímania tieto slová...


Dôležitý liturgický oznam

Dňom 1.1.2022 vchádzajú do platnosti nasledovné zmeny nového Rímskeho misála:

1.: Zvolanie po premenení - 3 nové nápevy ( „Hľa, tajomstvo viery ...“ ) • nápevy pre "Zvolanie po premenení" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • nápevy používané doteraz sa už nebudú používať

2.: Záverečná doxológia Eucharistickej modlitby (odpoveď „Amen.“) • melódia odpovede ostáva totožná, mení sa však rozloženie slabík

3.: Modlitba Pána ( „Otčenáš“ ) • nápevy "Modlitby Pána" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • iné nápevy, čiže doteraz používaný Gregoriánsky nápev sa už nebude používať

  (  Nové spevy sa budú do liturgie zavádzať postupne, z toho dôvodu sa v nasledujúcich dňoch bude spievať "Otče náš" a zvolanie po premenení aj počas pracovných dní, aby si veriaci nové veci postupne osvojili. )

Linky nahrávok spevov:

Zvolanie po premenení, 1. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni1.mp3

Zvolanie po premenení, 2. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni2.mp3

Zvolanie po premenení, 3. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni3.mp3

č. 633 Modlitba Pána - nápev I, gregoriánsky http://spevnik.sk/doc/ls1-633-mp.mp3