Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Pozývame všetky deti s ich rodičmi.

2. Vo štvrtok od 17.00 bude adorácia, počas nej budeme spovedať.

3. Stretnutie birmovancov s katechézou bude v tento piatok 18.3. o 17.00 v pastoračnom centre. Po katechéze bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Povzbudzujeme všetkých birmovancov zvlášť v pôstnom období pristúpiť ku svätej spovedi.

4. V piatok po večernej sv. omši bude v pastoračnom centre stretnutie prípravy na synodu, s témou: Spoločné kráčanie v Cirkvi. Srdečne vás pozývame na spoločný večer modlitby, uvažovania, zdieľania.

5. V pôstnom období býva pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. Ďakujeme spoločenstvám v našej farnosti, že prijali pozvanie zapojiť sa a viesť krížovú cestu.
    13.03.2022 15.00 Terciárky sv. Norberta   
    18.03.2022 17.45 Spoločenstvo Exodus   
    20.03.2022 15.00 Spevokol sv. Cecílie   
    25.03.2022 17.45 Modlitby matiek   
    27.03.2022 15.00 Sestry de Notre Dame   
    01.04.2022 17.45 Pracovníci Charity   
    03.04.2022 15.00 Muži   
    08.04.2022 17.45 Hnutie kresťanských rodín  
    10.04.2022 15.00 voľný termín - môžete sa prihlásiť

6. Farská kancelária funguje normálne, podľa úradných hodín. 

7. Farská knižnica je opäť otvorená. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci. Farská knižnica je otvorená od 10.00 h - 10.50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11.00 h.

8. Upratovanie kostola má tento týždeň v piatok po rannej sv. omši skupina č. 3.

9. V spolupráci mesta Nové Mesto nad Váhom s Trnavskou arcidiecéznou charitou – pracoviskom v Novom Meste nad Váhom – sme otvorili zberné miesto na pomoc Ukrajine v našom meste v Budove štátnej správy, Hviezdoslavova 36, prízemie (samostatný vchod - bývalý bufet), tel..: 0948 903 890. Otvorené je v čase:
utorok 15.3. od 15.00 hod. - 18.00 hod., štvrtok 17.3. od 15.00 hod. - 18.00 hod., sobota  19.3. od 09.00 hod. - 12.00 hod. Zoznam vecí, čo môžete darovať, nájdete na ozname na výveske i webovej stránke. Prispieť finančne môžete tu: transparentný účet mesta SK47 0900 0000 0051 6946 4292, uveďte poznámku "Ukrajina"

10. Konferencia biskupov Slovenska zverejnila link, kde môžete elektronicky nahlasovať, ak ste ochotní ubytovať vojnových utečencov: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

11. Ohľadom možnosti ubytovať utečencov môžete kontaktovať aj náš Mestský úrad mailom: martin.sebek@nove-mesto.sk

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK 10. OKTÓBRA 2021 OTVORIL SYNODU ZA SYNODÁLNU CIRKEV, KTOREJ CIEĽOM JE, ABY SME POČÚVALI DUCHA SVÄTÉHO A OBJAVILI SVOJE MIESTO V SPOLOČENSTVE CIRKVI.  
V našej farnosti prebehne niekoľko stretnutí, ktorými sa chceme zapojiť do tejto výzvy, kde budeme hľadať odpovede na to, ako sa vy laici môžete viac zapojiť do života vo farnosti. V rámci diskusie na stretnutiach sa môžete zapojiť a vaše návrhy budú zaslané koordinátorom v našej diecéze a následne do Vatikánu.
PROGRAM STRETNUTÍ (Stretnutia sa uskutočnia vždy v piatok po večernej sv. omši v našom pastoračnom centre) :
1. STRETNUTIE – Spoločné kráčanie - 18. marec 2022
2. STRETNUTIE – Slávenie Eucharistie - 25. marec 2022  
3. STRETNUTIE – Spoluzodpovednosť laikov - 1. apríl 2022  
4. STRETNUTIE – Budovanie spoločenstva - 8. apríl 2022
5. STRETNUTIE – Objaviť svoje dary a účasť na misii - 29. apríl 2022
6. STRETNUTIE – Dialóg so svetom - 6. máj 2022


Dôležitý liturgický oznam

Dňom 1.1.2022 vchádzajú do platnosti nasledovné zmeny nového Rímskeho misála:

1.: Zvolanie po premenení - 3 nové nápevy ( „Hľa, tajomstvo viery ...“ ) • nápevy pre "Zvolanie po premenení" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • nápevy používané doteraz sa už nebudú používať

2.: Záverečná doxológia Eucharistickej modlitby (odpoveď „Amen.“) • melódia odpovede ostáva totožná, mení sa však rozloženie slabík

3.: Modlitba Pána ( „Otčenáš“ ) • nápevy "Modlitby Pána" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • iné nápevy, čiže doteraz používaný Gregoriánsky nápev sa už nebude používať

  (  Nové spevy sa budú do liturgie zavádzať postupne, z toho dôvodu sa v nasledujúcich dňoch bude spievať "Otče náš" a zvolanie po premenení aj počas pracovných dní, aby si veriaci nové veci postupne osvojili. )

Linky nahrávok spevov:

Zvolanie po premenení, 1. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni1.mp3

Zvolanie po premenení, 2. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni2.mp3

Zvolanie po premenení, 3. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni3.mp3

č. 633 Modlitba Pána - nápev I, gregoriánsky http://spevnik.sk/doc/ls1-633-mp.mp3