Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes bude jarná zbierka na charitu.

2. Vládne opatrenia ohľadom podmienok účasti na sv.omšiach sa od 26. februára uvoľnili, na bohoslužbách môžu byť už všetci, do kapacity 500 osôb v chráme.

3. Keďže teraz sú jarné prázdniny, v stredu o 17.00 nebude katechéza pre prvoprijímajúce deti.

4. V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. Pozývame spoločenstvá vo farnosti zapojiť sa a viesť krížovú cestu, môžete sa nám v sakristii alebo na fare ohlásiť a vybrať si termín, ktorý vám vyhovuje.

5. Farská kancelária funguje už normálne, podľa úradných hodín. 

6. Upratovanie kostola má v tento týždeň v sobotu po rannej sv. omši skupina č. 2.

7. V spolupráci mesta Nové Mesto nad Váhom s Trnavskou arcidiecéznou charitou – pracoviskom v Novom Meste nad Váhom - otvárame zberné miesto na pomoc Ukrajine v našom meste v Budove štátnej správy, Hviezdoslavova 36, prízemie (samostatný vchod- bývalý bufet), tel..: 0948 903 890. Otvorené v čase: utorok, 08.03.2022 od 15.00 hod. - 18.00 hod., štvrtok, 10.03.2022 od 15.00 hod. - 18.00 hod., sobota, 12.03.2022 od 09.00 hod. - 12.00 hod. Zoznam vecí, čo môžete darovať,  nájdete na ozname na výveske i webovej stránke. Prispieť finančne môžete tu:
transparentný účet mesta SK47 0900 0000 0051 6946 4292, uveďte poznámku "Ukrajina".

8. Konferencia biskupov Slovenska zverejnila link, kde môžete elektronicky nahlasovať, ak ste ochotní ubytovať vojnových utečencov: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

9. Ohľadom možnosti ubytovať utečencov môžete kontaktovať aj náš Mestský úrad mailom: martin.sebek@nove-mesto.sk

10. Posolstvo sv.Otca na toto pôstne obdobie.

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK 10. OKTÓBRA 2021 OTVORIL SYNODU ZA SYNODÁLNU CIRKEV, KTOREJ CIEĽOM JE, ABY SME POČÚVALI DUCHA SVÄTÉHO A OBJAVILI SVOJE MIESTO V SPOLOČENSTVE CIRKVI.  
V našej farnosti prebehne niekoľko stretnutí, ktorými sa chceme zapojiť do tejto výzvy, kde budeme hľadať odpovede na to, ako sa vy laici môžete viac zapojiť do života vo farnosti. V rámci diskusie na stretnutiach sa môžete zapojiť a vaše návrhy budú zaslané koordinátorom v našej diecéze a následne do Vatikánu.
PROGRAM STRETNUTÍ (Stretnutia sa uskutočnia vždy v piatok po večernej sv. omši v našom pastoračnom centre) :
1. STRETNUTIE – Spoločné kráčanie, 11. marec 2022 (už kázeň na sv.omši s touto témou)  
2. STRETNUTIE – Slávenie Eucharistie,18. marec 2022  
3. STRETNUTIE – Spoluúčasť a spoluzodpovednosť, 25. marec 2022  
4. STRETNUTIE – Formovanie v synodalite, 1. apríl 2022
5. STRETNUTIE – Účasť na misii, 8. apríl 2022
6. STRETNUTIE – Dialóg so svetom, 22. apríl 2022

Druhou formou, ako sa zapojiť do diskusie a zdieľania bude možnosť vyplniť dotazník s otázkami, ktorý si budete môcť prevziať v kostole alebo stiahnuť na našej webovej stránke.Dôležitý liturgický oznam

Dňom 1.1.2022 vchádzajú do platnosti nasledovné zmeny nového Rímskeho misála:

1.: Zvolanie po premenení - 3 nové nápevy ( „Hľa, tajomstvo viery ...“ ) • nápevy pre "Zvolanie po premenení" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • nápevy používané doteraz sa už nebudú používať

2.: Záverečná doxológia Eucharistickej modlitby (odpoveď „Amen.“) • melódia odpovede ostáva totožná, mení sa však rozloženie slabík

3.: Modlitba Pána ( „Otčenáš“ ) • nápevy "Modlitby Pána" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • iné nápevy, čiže doteraz používaný Gregoriánsky nápev sa už nebude používať

  (  Nové spevy sa budú do liturgie zavádzať postupne, z toho dôvodu sa v nasledujúcich dňoch bude spievať "Otče náš" a zvolanie po premenení aj počas pracovných dní, aby si veriaci nové veci postupne osvojili. )

Linky nahrávok spevov:

Zvolanie po premenení, 1. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni1.mp3

Zvolanie po premenení, 2. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni2.mp3

Zvolanie po premenení, 3. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni3.mp3

č. 633 Modlitba Pána - nápev I, gregoriánsky http://spevnik.sk/doc/ls1-633-mp.mp3