Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Vládne opatrenia ohľadom podmienok účasti na sv.omšiach sa od 26. februára uvoľnili, na bohoslužbách môžu byť už všetci, do kapacity 500 osôb.

2. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti, aj s on line prenosom. Do kostola pozývame všetkých rodičov s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1.sv. prijímanie.
https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

3. Popolcovu stredou 2. marca sa začína pôstne obdobie. Sv. omše s udeľovaním popolca budú v časoch: 7.00, 17.00 a 18.30. V tento deň je prísny pôst, úplné zdržovanie sa mäsitých pokrmov a môžeme sa raz za deň nasýtiť a dvakrát si niečo zajesť. 

4. Pápež František vyhlásil túto Popolcovú stredu za deň pôstu a modlitieb za mier vo svete, zvlášť na Ukrajine. V našom farskom kostole budeme mať preto v túto stredu celodennú adoráciu, na ktorú vás srdečne pozývame. Môžete sa zapísať na listinu na službu modlitby v polhodinových intervaloch, listina sa nachádza pri bočnom vchode.

5. Spovedáme tak ako zvykneme v prvopiatkovom týždni, čiže ½ hodiny pred rannými omšami a večer takto: v pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.00 a aj počas omše, vo štvrtok i piatok od 17.00 a aj počas sv. omše, v sobotu od 18.00 do omše. (v kaplnke alebo v kostole)

6. V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. V tomto týždni budeme viesť krížovú cestu my kňazi. Pozývame spoločenstvá vo farnosti zapojiť sa a viesť krížovú cestu, môžete sa nám v sakristii alebo na fare ohlásiť a vybrať si termín, ktorý vám vyhovuje.

7. Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

8. Farská kancelária fungujeuž normálne, podľa úradných hodín. 

9. Upratovanie kostola má v tento týždeň  v sobotu po rannej sv. omši skupina č. 1.

10. V dňoch 28.7. – 31.7. 2022  sa pod záštitou KBS uskutoční Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne. Prihlasovanie sa začalo 22.2. Viac informácií na plagátiku na výveske i na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk

11. Začíname vo farnosti aj prípravu na synodu, zatiaľ modlitbovú. Do prosieb veriacich bude zaradená príslušná prosba, tiež aj do adorácií v kostole. Od marca bude možnosť stretnutí na určené témy i vyjadrenia sa formou dotazníka, o podrobnostiach sa dozviete na budúcu nedeľu.

12. Arcidiecézna Charita v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje zbierku potravín a hygienických potrieb na pomoc pre Ukrajinu. Veci môžete prinášať na pracovisko Charity na Palkovičovej 23 (oproti Mestskej polícii) v utorok a stredu v tomto týždni v čase 15.00 – 17.00.

13. Posolstvo sv.Otca na toto pôstne obdobie.


Dôležitý liturgický oznam

Dňom 1.1.2022 vchádzajú do platnosti nasledovné zmeny nového Rímskeho misála:

1.: Zvolanie po premenení - 3 nové nápevy ( „Hľa, tajomstvo viery ...“ ) • nápevy pre "Zvolanie po premenení" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • nápevy používané doteraz sa už nebudú používať

2.: Záverečná doxológia Eucharistickej modlitby (odpoveď „Amen.“) • melódia odpovede ostáva totožná, mení sa však rozloženie slabík

3.: Modlitba Pána ( „Otčenáš“ ) • nápevy "Modlitby Pána" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • iné nápevy, čiže doteraz používaný Gregoriánsky nápev sa už nebude používať

  (  Nové spevy sa budú do liturgie zavádzať postupne, z toho dôvodu sa v nasledujúcich dňoch bude spievať "Otče náš" a zvolanie po premenení aj počas pracovných dní, aby si veriaci nové veci postupne osvojili. )

Linky nahrávok spevov:

Zvolanie po premenení, 1. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni1.mp3

Zvolanie po premenení, 2. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni2.mp3

Zvolanie po premenení, 3. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni3.mp3

č. 633 Modlitba Pána - nápev I, gregoriánsky http://spevnik.sk/doc/ls1-633-mp.mp3