Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Vládne opatrenia ohľadom podmienok účasti na sv. omšiach ostávajú nezmenené:
1/  na bohoslužbách v interiéri môžu byť osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali Covid 19 (platí režim OP), treba mať platný covid pas alebo potvrdenie
2/  max. počet veriacich v našom farskom kostole je 150 osôb (25 % kapacity)
3/  pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie

2. Pri Zbierke na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy sa vyzbierala suma: 1.130 €. Nech vás Pán Boh odmení za vaše milodary.

3. Dnes v nedeľu 6.2. v čase 15.00 – 16.30 bude kostol otvorený k individuálnej modlitbe a v tomto čase budeme priebežne udeľovať sv. prijímanie.

4. V utorok 8.2.2022 bude kňazská rekolekcia v Bzinciach pod Javorinou so sv. omšou o 9.30.

5. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s on line prenosom. Do kostola pozývame rodičov s deťmi zo ZŠ Nálepková a ostatných prosíme o sledovanie on line. Link nájdete priamo na prvej strane našej webovej stránky a https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

6. V piatok o 17.00 bude v pastoračnom centre spoločná katechéza pre birmovancov.

7. V piatok 11. februára v deň Lurdskej P. Márie budeme v našom farskom kostole pri rannej i večernej sv. omši, po kázni, udeľovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať osoby, ktoré cítia ohrozenie života vážnou chorobou alebo ich čaká vážna operácia a tiež všetci nad 60 rokov, ktorí sa cítia oslabení vekom.

8. Oznamujeme termíny Prvého svätého prijímania: sobota 14.5. 2022 o 9.00 – ZŠ Odborárska a 14.5. 2022 o 11.00 – ZŠ Nálepkova, sobota 21.5. 2022 o 9.00 – ZŠ Sv. Jozefa a 21.5. 2022 o 11.00 – ZŠ Tematínska. Prvá sv. spoveď bude vždy deň pred tým, v piatok o 16.00 h.

9. Naďalej zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace február a marec. Zapisujeme po sv. omšiach i telefonicky v čase kancelárskych hodín.

10. Spovedáme, okrem nedele, ½ hodiny pred rannými i večernými omšami (v kaplnke alebo v kostole).

11. Farská kancelária funguje telefonicky, môžete si dohodnúť stretnutie.

12. Upratovanie kostola má v tento týždeň v piatok po sv. omši skupina č. 6

13. Prosíme o váš príspevok 2% z daní na naše OZ Activ klub, ktoré podporuje diela v našej farnosti. Tlačivo nájdete na našej webovej stránke.


Dôležitý liturgický oznam

Dňom 1.1.2022 vchádzajú do platnosti nasledovné zmeny nového Rímskeho misála:

1.: Zvolanie po premenení - 3 nové nápevy ( „Hľa, tajomstvo viery ...“ ) • nápevy pre "Zvolanie po premenení" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • nápevy používané doteraz sa už nebudú používať

2.: Záverečná doxológia Eucharistickej modlitby (odpoveď „Amen.“) • melódia odpovede ostáva totožná, mení sa však rozloženie slabík

3.: Modlitba Pána ( „Otčenáš“ ) • nápevy "Modlitby Pána" sa budú používať výhradne z Liturgického spevníka I • iné nápevy, čiže doteraz používaný Gregoriánsky nápev sa už nebude používať

  (  Nové spevy sa budú do liturgie zavádzať postupne, z toho dôvodu sa v nasledujúcich dňoch bude spievať "Otče náš" a zvolanie po premenení aj počas pracovných dní, aby si veriaci nové veci postupne osvojili. )

Linky nahrávok spevov:

Zvolanie po premenení, 1. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni1.mp3

Zvolanie po premenení, 2. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni2.mp3

Zvolanie po premenení, 3. formula http://spevnik.sk/doc/ls1-popremeneni3.mp3

č. 633 Modlitba Pána - nápev I, gregoriánsky http://spevnik.sk/doc/ls1-633-mp.mp3