Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Na základe opatrení vlády SR sa v našej farnosti slávia sväté omše za účasti veriacich pri zachovaní týchto podmienok:
  1/  na bohoslužbách v interiéri môžu byť osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali Covid 19 (platí režim OP), treba mať platný covid pas alebo potvrdenie
  2/  max. počet veriacich v našom farskom kostole je 150 osôb (25 % kapacity)
  3/  pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie

2. Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch od 1. februára 2022 vymenoval vdp. Jozefa Ščepka za výpomocného duchovného pre našu farnosť na obdobie dvoch rokov.

3. Dnes, v nedeľu 30.1. v čase 15.00 – 16.30 bude kostol otvorený k individuálnej modlitbe a v tomto čase budeme priebežne udeľovať sv. prijímanie.

4. Naďalej zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace február a marec. Zapisujeme po sv. omšiach i telefonicky v čase kancelárskych hodín.

5. Okrem bežných časov od nasledujúceho týždňa ostáva pridaná iba sv. omša v nedeľu 10.00 h. Počas nedeľných sv. omší udeľujeme sv. prijímanie aj na nádvorí kostola, podľa potreby.

6. V stredu na Hromnice si môžete priniesť sviece na požehnanie.

7. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s on line prenosom. Do kostola pozývame rodičov s deťmi zo ZŠ Sv. Jozefa a ostatných prosíme o sledovanie on line.

8. Svätoblažejské požehnanie budeme udeľovať vo štvrtok pri oboch sv. omšiach. Kvôli súčasnej situácii nebude udeľované individuálne, ale spoločne na záver sv. omše.

9. Začína prvopiatkový týždeň. Spovedáme, okrem nedele, pol hodiny pred rannými omšami. Večer spovedáme takto: v pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.00, vo štvrtok od 17.30 (a aj počas sv. omše), v piatok od 17.00 (a aj počas sv. omše), v sobotu od 18.00 (a aj počas sv. omše). Spovedáme v kaplnke alebo v kostole.

10. Online prenosy svätých omší bývajú v nedeľu 9.00. Link: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

11. Farská kancelária funguje telefonicky, môžete si dohodnúť stretnutie. Nemáme teraz vyhradené kancelárske hodiny.

12. Prosíme o váš príspevok 2% z daní na naše OZ Activ klub, ktoré podporuje diela v našej farnosti. Tlačivo nájdete na našej webovej stránke.

13. V dňoch 25.3. - 27.3. 2022 bude v Zamarovciach v Pútnickom dome Skalka víkendový program prípravy snúbencov na manželstvo. Podrobnejšia informácia je na výveske aj webovej stránke.