Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Na základe nových opatrení vlády SR sa v našej farnosti slávia sväté omše za účasti veriacich pri zachovaní týchto podmienok:
   1/  na bohoslužbách v interiéri môžu byť osoby, ktoré sú  zaočkované alebo prekonali Covid 19 (platí režim OP), treba mať platný covid pas alebo potvrdenie
   2/  max. počet veriacich v našom farskom kostole je 150 osôb (25 % kapacity)
   3/  pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie

2. Dnes v nedeľu  23.1. bude zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

3. Dnešná nedeľa je v Cirkvi určená ako Nedeľa Božieho Slova.

4. Dnes v nedeľu 23.1. v čase 15.00 – 16.30 bude kostol otvorený k individuálnej modlitbe a v tomto čase budeme priebežne udeľovať sv.prijímanie.

5. Od budúceho týždňa zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace február a marec. Zapisujeme po sv. omšiach i telefonicky.

6. Okrem bežných časov od nasledujúceho týždňa ostáva pridaná iba sv. omša v nedeľu 10.00 h. Počas nedeľných sv. omší udeľujeme sv. prijímanie aj na nádvorí kostola, podľa potreby.

7. Od 18.1. do 25.1. máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

8. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s on line prenosom. Do kostola pozývame rodičov s deťmi zo ZŠ Tematínska a ostatných prosíme o sledovanie on line.

9. Sväté prijímanie udeľujeme aj počas celého týždňa individuálne na požiadanie.

10. Spovedáme pol hodiny pred rannými i večernými omšami, okrem nedele (spovedáme buď v kaplnke alebo v kostole).

11. Online prenosy svätých omší bývajú v nedeľu 9.00 h. Link:https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

12. Farská kancelária funguje telefonicky, môžete si dohodnúť stretnutie. Nemáme teraz vyhradené kancelárske hodiny.

13. Prosíme o váš príspevok 2% z daní na naše OZ Activ klub, ktoré podporuje diela v našej farnosti. Tlačivo nájdete na našej webovej stránke.