Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Na základe nových opatrení vlády SR sa v našej farnosti slávia sväté omše za účasti veriacich pri zachovaní týchto podmienok:
   1/ na bohoslužbách v interiéri môžu byť osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali Covid 19 (platí režim OP), treba mať platný covid pas alebo potvrdenie
   2/  max. počet veriacich v našom farskom kostole je 150 osôb (25 % kapacity)
   3/  pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie

2. Dnes v nedeľu 16.1. i na budúcu nedeľu 23.1. v čase 15.00 – 17.00 bude kostol otvorený k individuálnej modlitbe a v čase 15.00 – 16.30 v kostole budeme priebežne podávať sv. prijímanie.

3. Okrem bežných časov od nasledujúceho týždňa ostáva pridaná iba sv. omša v nedeľu 10.00 h. Počas nedeľných sv. omší podávame sv. prijímanie aj na nádvorí kostola, podľa potreby.

4. Od 18.1. do 25.1. máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

5. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s online prenosom. Do kostola pozývame rodičov s deťmi zo ZŠ Odborárskej a ostatných prosíme o sledovanie online.

6. Oznam pre birmovancov: teraz v piatok 21. januára o 17.00 hod. bude v našom pastoračnom centre na fare úvodné stretnutie birmovancov – prvá katechéza a zadelenie do skupiniek. Prosíme o účasť všetkých prihlásených.

7. Budúca nedeľa je v Cirkvi určená ako Nedeľa Božieho Slova.

8. Na budúcu nedeľu 23.1. bude zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo 28.640,62 €. Vďaka Vaším milodarom budeme môcť finančne pomáhať katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Vďaka zbierke sa mohlo pomôcť nasledovným školám:
  • Cirkevná spojená škola v Piešťanoch – dofinancovanie opravy havarijného stavu vlhkých múrov telocvične školy,
  • Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste n. Váhom – oprava havarijného stavu kanalizácie v hlavnej budove školy,
  • Základná škola s materskou školou Angely Merici v Trnave – oprava sociálnych zariadení.
Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

9. Sväté prijímanie podávame aj počas celého týždňa individuálne na požiadanie.

10. Spovedáme pol hodiny pred rannými i večernými omšami, okrem nedele (spovedáme buď v kaplnke alebo v kostole).

11. Online prenosy svätých omší bývajú v nedeľu 9.00. Link: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

12. Farská kancelária funguje telefonicky, môžete si dohodnúť stretnutie. Nemáme teraz vyhradené kancelárske hodiny.

13. Prosíme o váš príspevok 2% z daní na naše OZ Activ klub, ktoré podporuje diela v našej farnosti. Tlačivo nájdete na našej webovej stránke.