Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Od pondelka začína obdobie cez rok, končí sa vianočné obdobie.

2. Na základe opatrení vlády SR sa v našej farnosti slávia sväté omše za účasti veriacich pri zachovaní týchto podmienok:
  1/  na bohoslužbách v interiéri môžu byť osoby, ktoré sú  zaočkované alebo  prekonali  Covid 19  (platí režim OP), treba mať platný covid pas alebo potvrdenie
  2/  max. počet veriacich vo farskom kostole je 55osôb a v kaplnke 20osôb
  3/  pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie

3. Dnesv nedeľu 9.1.  i na budúcu nedeľu 16.1. v čase 14.00 – 17.00 bude kostol otvorený k individuálnej modlitbe a v čase 15.00 – 16.30 v kostole budeme priebežne udeľovať sv.prijímanie.

4. Okrem bežných časov ostávajú pridané sv. omše v nedeľu 10.00 a 17.00.  Počas nedeľných sv. omší udeľujeme sv. prijímanie aj na nádvorí kostola a v kaplnke, podľa potreby.

5. Sväté prijímanie udeľujeme aj počas celého týždňa individuálne na požiadanie.

6. Spovedáme pol hodiny pred rannými i večernými omšami, okrem nedele (spovedáme buďv kaplnke alebo v kostole).

7. V utorok 17.30 bude modlitba Večeradla v kostole.

8. Online prenosy svätých omší bývajú v nedeľu 9.00. Link:https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

9. Farská kancelária funguje telefonicky, môžete si dohodnúť stretnutie. Nemáme teraz vyhradené kancelárske hodiny.

10. Pri misijnej vianočnej zbierke Dobrá novina sa v našej farnosti vyzbierala suma 2400 €. Ďakujeme, nech vás Pán Boh odmení za vašu štedrosť.