Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Na základe opatrení vlády SR, ktoré sú v platnosti od 10.12.2021, sa v našej farnosti slávia sväté omše za účasti veriacich pri zachovaní týchto podmienok:
  1/  na bohoslužbách v interiéri môžu byť osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali Covid 19 (platí režim OP), treba mať platný covid pas alebo potvrdenie
  2/  max. počet veriacich vo farskom kostole je 55 osôb a v kaplnke 20 osôb
  3/  pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie

2. Dnes v Nedeľu Svätej Rodiny pri sv. omšiach bude obnova manželských sľubov

3. Dnes v nedeľu 26.12. v čase 14.00 – 17.00 bude kostol otvorený k individuálnej modlitbe pri betleheme a v čase 15.00 – 16.30 v kaplnke budeme priebežne udeľovať sv. prijímanie (v cca. 15-minútových intervaloch).

4. Tak ako každý rok chceli by sme podporiť projekty Dobrej noviny v Ugande, Keni, Etiópii a v Južnom Sudáne. Koledníci kvôli epidemiologickej situácii nemôžu prísť k vám domov, preto vám predstavia svoj krátky program pred kostolom: dnes v nedeľu 26.12. po sv. omši o 10.00 a o 11.00 hod. Kto bude chcieť, môže prostredníctvom koledníkov finančne prispieť na spomínané projekty. Okrem toho je celé vianočné obdobie pokladnička na tento účel umiestnená pri Betleheme.

5. Omše cez sviatky: na Silvestra bude večerná sv. omša 17.00 spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci občianskeho roka. Pri speve Te Deum môžeme získať plnomocné odpustky, tiež 1. januára pri recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus.

6. Rozšírili sme počet sv. omší, okrem bežných časov sú pridané sv. omše 10.00 a 17.00 v sobotu 1.1. na slávnosť P. Márie Bohorodičky a aj v nedeľu 2.1. Počas sv. omší v nedele a sviatky udeľujeme sv. prijímanie aj na nádvorí kostola.

7. Od 1.1. 2022 začíname záväzne používať v liturgii nový Rímsky misál. Budeme vás ešte informovať o určitých zmenách v liturgických textoch.

8. Omša za mesto: sv. omša v sobotu 1. januára o 11.00 bude za účasti predstavenstva - vedenia nášho mesta a bude obetovaná za obyvateľov mesta.

9. Online prenosy svätých omší: na budúcu sobotu 9.00 a nedeľu 9.00 sú  streamované sv. omše a môžete ich sledovať cez youtube kanál.  Link:  https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

10. Farská kancelária funguje len telefonicky, nemáme teraz vyhradené kancelárske hodiny.

11. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiac január. Svoje úmysly môžete nahlásiť telefonicky na pevnú linku fary: (032)77 12 373.

12. Predsieň farského chrámu je otvorená k modlitbe počas celého dňa.

13. Na budúcu sobotu 1.1. a nedeľu 2.1. v čase 14.00 – 17.00 bude kostol otvorený pre individuálnu modlitbu a v čase 15.00 – 16.30 budeme priebežne udeľovať sv. prijímanie.