Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Na základe opatrení vlády SR, ktoré sú v platnosti od 10.12.2021, sa v našej farnosti slávia sväté omše za účasti veriacich pri zachovaní týchto podmienok:
  1/  na bohoslužbách v interiéri môžu byť osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali Covid 19 (platí režim OP), treba mať platný covid pas alebo potvrdenie
  2/  max. počet veriacich vo farskom kostole je 55 osôb a v kaplnke 20 osôb (kaplnka prístupná od vianočného obdobia) a treba zachovať vzájomné rozstupy
  3/  pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie

2. Dnes na štvrtú adventnú nedeľu v čase 16.00 – 17.00 bude kostol otvorený k individuálnej modlitbe a budeme priebežne udeľovať sv. prijímanie.

3. Možnosť vyspovedať sa:
Spovedáme: v kostole  (spovednice),  v kaplnke sv. Jozefa  (oproti sakristii ), resp. na fare  (vstup cez kanceláriu)
spovedAdvent2021
Prosíme, dodržujte vzájomné rozstupy pri čakaní na svätú spoveď!

4. Detská katechéza so streamovanou sv. omšou pre prvoprijímajúce deti bude v stredu 18.00 h.

5. Vo štvrtok 23. decembra o 8.30 h. pozývame dobrovoľníkov na vianočné vyzdobovanie, na prípravu stromčeka a betlehema a upratovanie farského kostola pred sviatkami.

6. Betlehemské svetlo si môžete prísť vziať vo štvrtok 23.12. i v piatok na Štedrý deň v priebehu dňa, bude k dispozícii v predsieni nášho farského kostola.

7. Omše cez sviatky: na Štedrý deň je večerná sv. omša 16.00 a polnočná 24.00. Rozšírili sme počet sv. omší, okrem bežných časov sú pridané sv. omše 10.00 a 17.00 v sobotu aj v nedeľu. Počas sv. omší v nedele a sviatky udeľujeme sv. prijímanie aj na nádvorí kostola.

8. Zapisovanie na vianočné sv. omše: v predsieni kostola sa budú počas týždňa nachádzať hárky a budete sa môcť zapísať na jednotlivé sv. omše cez sviatky a takto si rezervovať miesto.

9. Online prenosy svätých omší: v piatok 16.00, v sobotu 9.00 a v nedeľu 9.00. sú streamované sv. omše a môžete ich sledovať cez youtube kanál.  Link:  https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

10. V sobotu na Božie Narodenie a v nedeľu Svätej Rodiny bude farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu pri betleheme v čase 14.00 – 17.00 h. Kaplnka bude otvorená v čase 15.00 – 16.30 h. a v nej budeme priebežne udeľovať sv. prijímanie (v cca. 15-minútových intervaloch).

11. Pri sv. omšiach na Božie Narodenie bude tradičná farská ofera.

12. V nedeľu pri sv. omšiach bude obnova manželských sľubov.

13. Farská kancelária funguje len telefonicky, nemáme teraz vyhradené kancelárske hodiny.

14. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiac január. Svoje úmysly môžete nahlásiť telefonicky na pevnú linku fary: (032)77 12 373.

15. Predsieň farského chrámu je otvorená k modlitbe počas celého dňa.

16. Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č.7 a vo štvrtok doobeda prosíme upratovať skupinu č.6.

17. Prišlo vianočné číslo časopisu Adsum, ktorí pre nás pripravili naši bohoslovci a tiež nové číslo časopisu Moja Trnavská diecéza. Nájdete ich vzadu na stolíku, za dobrovoľný príspevok.

18. Počas vianočných sviatkov bude vzadu v kostole k dispozícií svätená voda. Povzbudzujeme Vás aby ste si ju vzali do svojích rodín, domácností a túto sväteninu používali.

19. Tak ako každý rok chceli by sme podporiť projekty Dobrej noviny v Ugande, Keni, Etiópii a v Južnom Sudáne (podpora chudobných rodín, budovanie studní v púšti). Koledníci kvôli epidemiologickej situácii nemôžu prísť k vám domov, preto vám predstavia svoj krátky program pred kostolom:
v sobotu 25.12. po sv. omši o 10.00  a 11.00 hod.;  a v nedeľu 26.12. po sv. omši o 10.00 a o 11.00 hod. Kto bude chcieť, môže prostredníctvom koledníkov finančne prispieť na spomínané projekty. Okrem toho, celé vianočné obdobie bude pokladnička na tento účel umiestnená pri Betleheme.