Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Na základe opatrení vlády SR, ktoré sú v platnosti od piatka 10.12.2021, sa v našej farnosti obnovuje slávenie svätých omší za účasti veriacich za týchto podmienok:
   1/  na bohoslužbách v interiéri môžu byť osoby, ktoré sú  zaočkované alebo prekonali Covid 19 (režim OP)
   2/  max. počet veriacich vo farskom kostole je 30 osôb
   3/  pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie

Bratia a sestry, počas celého dňa máte možnosť zapísať sa na konkrétnu svätú omšu na sobotu večer a na nedeľu.
Hárky na zapisovanie sa nachádzajú v predsieni farského kostola, pred mrežou.


2. Nedeľné sv. omšeo 9.00 hod. budú bývať streamované a môžete ich sledovať cez youtube kanál. Link:   https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

3. Detská katechéza so streamovanou sv. omšou pre prvoprijímajúce deti bude v stredu 18.00 h.

4. Môžete nám k vianočnej spovedi telefonicky nahlásiť svojich blízkych, ktorí sú chorí alebo nevládni, aby sme ich mohli navštíviť v domácnosti.

5. Farská kancelária funguje len telefonicky.

6. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace december a január. Svoje úmysly môžete nahlásiť telefonicky v čase kancelárskych hodín na pevnú linku fary: (032) 77 12 373.

7. V rámci individuálnej pastorácie počas tohoto týždňa denne, od pondelka do soboty, v čase 16.30-18.00 bude kostol otvorený k individuálnej modlitbe a v tomto čase budeme my kňazi (v kostole aj v kaplnke) k dispozícii pre tých, ktorí sa chcú vyspovedať a priebežne budeme rozdávať sv. prijímanie.

8. Vo štvrtok 23. decembra o 8.30 h. pozývame dobrovoľníkov na vianočné vyzdobovanie - prípravu stromčeka a betlehema a upratovanie farského kostola pred sviatkami.

9. Predsieň farského chrámu je otvorená k modlitbe počas celého dňa.

10. Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č.5 a v sobotu ráno prosíme upratovať skupinu č.7.

11. Správca farnosti Bzince pod Javorinou, vdp. Ľudovít Kubán, vyslovuje veriacim Novomestskej farnosti úprimné poďakovanie za milodar zo zbierky na opravu strechy Bzinského kostola (vyzbierali sme v NM sumu 1415 €). List s poďakovaním je na výveske aj tu.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628