Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Drahí bratia a sestry, počas tzv. lockdownu sa sväté omše budú sláviť súkromne, bez prítomnosti verejnosti. Úmysly vašich sv. omší budú priebežne odslúžené.

2. Nedeľné sv. omše o 9.00 hod. budú bývať streamované a môžete ich sledovať cez youtube kanál. Aj v stredu o 18.30 bude streamovaná sv. omša zo slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. 
Link:   https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

3. Pri zbierke na opravu strechy starobylého farského kostola v Bzinciach pod Javorinou, ktorú sme mali 14.novembra, sa vyzbierala suma 1.415 € a bola už zaslaná na účet farnosti Bzince pod Javorinou. Nech vás Pán Boh odmení za vašu štedrosť.

4. V stredu, piatok a sobotu máme zimné kántrové dni. Modlíme sa za príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín.

5. Detská katechéza pre prvoprijímajúce deti v túto stredu nebude.

6. Môžete nám k vianočnej spovedi telefonicky nahlásiť svojich blízkych, ktorí sú chorí alebo nevládni, aby sme ich mohli navštíviť v domácnosti.

7. Farská kancelária funguje len telefonicky.

8. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace december a január. Svoje úmysly môžete nahlásiť telefonicky v čase kancelárskych hodín (utorok 15.00-17.00, streda 10.00-12.00 a 15.00-16.00 a aj  piatok 15.00-16.00 ) na pevnú linku fary  tel. (032) 7712 373 .

9. Individuálna pastoračná činnosť vo farnostiach je umožnená, preto v tomto týždni od pondelka do soboty, v čase 17.00-18.00, bude kostol otvorený k individuálnej modlitbe a v tomto čase budeme my kňazi na dvoch miestach (v kostole aj v kaplnke) k dispozícii pre tých, ktorí sa chcú vyspovedať a priebežne budeme rozdávať sv. prijímanie. Predsieň farského chrámu je samozrejme otvorená k modlitbe počas celého dňa.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628