Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. V pondelok 22.11.2021 o 10:30 hod. bude zádušná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi za zosnulého kňaza Mons. Dušana Juráka. Hlavným celebrantom sv. omše i obradov bude J. Ex. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

Organizačné pokyny k pohrebu:
Telesné pozostatky zosnulého otca Dušana budú vystavené vo farskom kostole Narodenia Panny Márie k tichej, súkromnej modlitbe v pondelok od 9:15 do 10:00 hod. Prosíme Vás aby ste rešpektovali usmernenia usporiadateľov a vstupovali do kostola hlavným vchodom a vychádzali bočnými dverami. Po 10:00 hod. bude umožnený vstup na svätú omšu podľa najnovších protiepidemiologických opatrení len pre očkovaných a tých čo ochorenie Covid 19 prekonali. Maximálny počet je 50 ľudí. Kaplnka sv. Jozefa bude rovnako otvorená pre očkovaných a tých čo ochorenie prekonali. Po skončení svätej omše budú nasledovať pohrebné obrady na cintoríne v Mnešiciach približne o 12:30 hod.

ParteDJ

2. Náš okres zostáva v čiernej zóne opatrení. Všetky sv. omše budú bývať režime: očkovaní a tí čo ochorenie Covid 19 prekonali. V interiéri kostola môže byť na sv. omši 50 osôb plus asistencia. Pri vstupe do chrámu treba vložiť do košíka na lístku napísaný svoj identifikačný údaj (stačí jeden údaj: buď telefónne číslo alebo mailová adresa alebo meno s adresou). Kaplnka sv. Jozefa bude tiež v režime Očkovaní a tí čo ochorenie Covid 19 prekonali.

3. Z dôvodu aktuálnych protiepidemiologických opatrení pridávame jednu svätú omšu navyše a to od 1. adventnej nedele: 28.11.2021, ktorá bude bývať v nedeľu o 17:00 hod. v režime Očkovaní a tí čo ochorenie Covid 19 prekonali.

4. Pri svätých omšiach na 1. adventnú nedeľu bude požehnanie adventných vencov ktoré si prinesiete.

5. Vo štvrtok od 17.00 bude tichá adorácia za nové duchovné povolania. Počas nej spovedáme.

6. Na 1. adventnú nedeľu bude zbierka na katolícku charitu. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

7. Oznamujeme, že v dňoch 25. , 26. a 27.11. 2021 bude v Tescu zbierka potravín. Môžete prispieť zakúpením potravín, drogérie alebo hygienických potrieb, ktoré potom charita rozdeľuje do sociálne odkázaných rodín.

8. Možnosť získať plnomocné odpustky za zosnulých bude v tomto roku výnimočne počas celého mesiaca novembra. Podrobné znenie dekrétu Vatikánu aj praktický dušičkový plagát nájdete na výveske a tu.

9. Úplné odpustky pre duše zosnulých v očistci môžeme získať za týchto podmienok: treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za duše, a tiež splniť bežné podmienky (sv. spoveď, byť v ten deň na sv. prijímaní, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a mať aj úmysel odpútať sa aj od všedných hriechov). Stačí jedna svätá spoveď v tomto období.

10. Svätovojtešské kalendáre a knihy si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Členské 2022 je 8 €.

11. Ďakujeme za upratovanie skupine č.2. Na budúcu sobotu ráno upratuje kostol skupina č.3.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628