Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

ParteDJ

1. V stredu je štátny sviatok, preto nebude katechéza pre prvoprijímajúce deti a nebudú ani kancelárske hodiny.

2. Vo štvrtok od 17.00 bude tichá adorácia za nové duchovné povolania. Počas nej spovedáme.

3. V tomto týždni prebieha tradičná Trnavská novéna. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na plagáte na nádvorí  i tu.

4. ABÚ oznámil, že vzhľadom na bordovú farbu na Covid-automate nemôže byť v režime "Základ" viac ako cca. 110 osôb v bazilike. Z tohto dôvodu treba využiť k účasti na Trnavskej novéne 2021 Baziliku sv. Mikuláša aj  Katedrálu sv. Jána Krstiteľa.

5.    Trnavská arcidiecézna charita oznamuje, že zavádza nový spôsob pomoci núdznym. Prosíme veriacich, ktorí chcú pomôcť ľuďom bez domova, aby im neprispievali peniazmi pri bráne kostola, ale môžu im prispieť tým, že do automatu, ktorý je umiestnený vedľa  mestskej polície, vhodia 1 euro a dostanú zaň hlinený dukát, ktorý môžu venovať žobrajúcim namiesto peňazí. Za daný dukát je možné si vyzdvihnúť potravinový balíček v miestnej charite. Týmto spôsobom chceme predísť, aby sa za darované peniaze nekupoval alkohol alebo cigarety.

6.    Ďalej oznamujeme, že v dňoch 25. , 26. a 27.11. 2021 bude v Tescu zbierka potravín. Môžete prispieť zakúpením potravín, drogérie alebo hygienických potrieb, ktoré potom charita rozdeľuje do sociálne odkázaných rodín

7. Vzhľadom k tomu, chceme začať prípravu birmovancov, prosíme tých čo ešte majú záujem pristúpiť k tejto sviatosti v roku 2022, aby svoje prihlášky priniesli na farský úrad do 21.11.2021 a potom sa už počet uzatvorí a začne príprava v skupinkách.

8. Pozývame všetkých miništrantov aj nových chlapcov na prvé miništrantské stretko ktoré sa uskutoční v nedeľu 21.11. o 14:30 hod. v našom Pastoračnom centre.

9. Zomrel vzácny kňaz vdp. pplk. Ladislav Vrábel. Parte ja na výveske i webovej stránke.

10. Možnosť získať plnomocné odpustky za zosnulých bude v tomto roku výnimočne počas celého mesiaca novembra. Podrobné znenie dekrétu Vatikánu aj praktický dušičkový plagát nájdete na výveske a tu.

11. Úplné odpustky pre duše zosnulých v očistci môžeme získať za týchto podmienok: treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za duše, a tiež splniť bežné podmienky (sv. spoveď, byť v ten deň na sv. prijímaní, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a mať aj úmysel odpútať sa aj od všedných hriechov). Stačí jedna svätá spoveď v tomto období.

12. Náš okres zostáva v čiernej zóne opatrení. Sv. omše budú bývať v dvoch režimoch: Základ a Očkovaní. Pri vstupe do chrámu treba vložiť do košíka na lístku napísaný svoj identifikačný údaj (stačí jeden údaj: buď telefónne číslo alebo mailová adresa alebo meno s adresou).

13. V režime Základ: v interiéri kostola môže byť na sv. omši 35 osôb plus asistencia. V režime Základ budú sv. omše vo všedné dni v týždni a v nedeľu 7.00, 11.00 a 18.30.

14. V režimeOčkovaní: v interiéri kostola môže byť pri tomto režime 100 osôb. V tomto režime budú tri sv. omše,v sobotu 18.30, v nedeľu 9.00 a 10.00.Kaplnka sv. Jozefa bude počas nedeľných omší v režime Očkovaní.

15. Svätovojtešské kalendáre a knihy si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Členské 2022 je 8 €.

16. Ďakujeme za upratovanie skup. číslo 1. Na budúcu sobotu ráno upratuje kostol skupina č.2.

17. Susedná farnosť Bzince pod Javorinou nás poprosila o pomoc. Na jar idú opravovať strechu svojho starobylého farského kostola z 13.storočia. Treba vymeniť škridlovú krytinu kostola a chýba im ešte asi 9.000 €. Skúsme im pomôcť. Preto dnes v nedeľupo sv.omšiach bude u nás mimoriadna dobrovoľná zbierka na tento cieľ. Okrem tohoje možnosť prispieť aj priamo na čísle účtu farnosti Bzince pod Javorinou IBAN: SK77 0200 0000 0042 7315 2753 alebo prostredníctvom QR kódu:

 QRpayBzince

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628