Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Keďže máme obmedzenia, teraz v stredu pozývame ZŠ Sv. Jozefa. Deti z ostatných škôl prosíme sledovať katechézu on-line. Link:  https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Vo štvrtok od 17.00 bude tichá adorácia, obetovaná zanové duchovné povolania. Počas nej spovedáme.

3. V sobotu sa začína tradičná Trnavská novéna. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na plagáte na nádvorí i tu.

4. Kongregácia Vatikánu oznámila rozhodnutie, že možnosť získať plnomocné odpustky za zosnulých bude v tomto roku výnimočne počas celého mesiaca novembra. Podrobné znenie dekrétu Vatikánu aj praktický dušičkový plagát nájdete na výveske i tu. Viac si možete prečítať na https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-10/dusickove-odpustky-sa-aj-tento-rok-rozsiruju-na-cely-november.html

5. Úplné odpustky pre duše zosnulých v očistci môžeme získať za týchto podmienok: treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za duše, a tiež splniť bežné podmienky (sv. spoveď, byť v ten deň na sv. prijímaní, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a mať aj úmysel odpútať sa aj od všedných hriechov ). Stačí jedna svätá spoveď v tomto období.

6. Náš okres sa posúva do čiernej zóny opatrení. Sv. omše budú bývať v dvoch režimoch: Základ a Očkovaní. Pri vstupe do chrámu treba vložiť do košíka na lístku napísaný svoj identifikačný údaj (stačí jeden údaj: buď telefónne číslo alebo mailová adresa alebo meno s adresou).

7. V režime Základ: v interiéri kostola môže byť na sv. omši 35 osôb plus asistencia. V režime Základ budú sv. omše vo všedné dni v týždni a v nedeľu 7.00, 11.00 a 18.30.

8. V režime Očkovaní: v interiéri kostola môže byť pri tomto režime 100 osôb. V tomto režime budú tri sv. omše, v sobotu 18.30, v nedeľu 9.00 a 10.00. Kaplnka sv. Jozefa bude počas nedeľných omší v režime Očkovaní.

9. Svätovojtešské kalendáre a knihy si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Členské 2022 je 8 €.

10. Ďakujeme za upratovanie skup. číslo 8. Na budúcu sobotu ráno upratuje kostol skupina č.1.

11. Susedná farnosť Bzince pod Javorinou nás prosí o pomoc. Na jar idú opravovať strechu svojho starobylého farského kostola z 13.storočia. Treba vymeniť škridlovú krytinu kostola a chýba im ešte asi 9.000 €. Skúsme im pomôcť. Preto na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude u nás mimoriadna dobrovoľná zbierka na tento cieľ. Okrem toho je možnosť prispieť aj priamo na čísle účtu farnosti Bzince pod Javorinou IBAN: SK77 0200 0000 0042 7315 2753 alebo prostredníctvom QR kódu:

QRpayBzince

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628