Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri zbierke na misie sa v našej farnosti vyzbierala suma: 2.249 €. Nech vás Pán Boh odmení za vašu štedrosť.

2. Vzhľadom na aktuálnu situáciu dušičková pobožnosť na cintoríne teraz nebude.

3. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Keďže máme obmedzenia, teraz v stredu pozývame ZŠ Tematínsku. Deti z ostatných škôl prosíme sledovať katechézu on-line. Link: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

4. Vo štvrtok od 17.00 bude tichá adorácia, obetovaná zanové duchovné povolania.

5. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami. Okrem toho v stredu od 16.00, vo štvrtok a piatok od 17.00 h.

6. Kongregácia Vatikánu oznámila rozhodnutie, že možnosť získať plnomocné odpustky za zosnulých bude v tomto roku výnimočne počas celého mesiaca novembra. Podrobné znenie dekrétu Vatikánu aj praktický dušičkový plagát nájdete na výveske i tu. Viac si možete prečítať na https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-10/dusickove-odpustky-sa-aj-tento-rok-rozsiruju-na-cely-november.html

7. Úplné odpustky pre duše zosnulých v očistci môžeme získať za týchto podmienok: treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za duše, a tiež splniť bežné podmienky (sv. spoveď, byť v ten deň na sv. prijímaní, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a mať aj úmysel odpútať sa aj od všedných hriechov). Stačí jedna svätá spoveď v tomto období.

8. Fotografie zo sviatosti birmovania 2021 si môžete vyzdvihnúť v čase úradných hodín na farskom úrade, prípadne po svätej omši v sakristii. Taktiež zostali fotografie zo sviatosti birmovania za rok 2020, ktoré si môžete vyzdvihnúť.

9. Náš okres sa posúva do bordovej zóny opatrení. V interiéri kostola môže byť 50 osôb plus asistencia, sme „v režime Základ“. Kaplnka sv. Jozefa bude počas nedeľných omší „v režime Očkovaní“, teda bez obmedzenia počtu. Pri vstupe do chrámu treba vložiť do košíka na lístku napísaný svoj identifikačný údaj (stačí jeden údaj: buď telefónne číslo alebo mailová adresa alebo meno s adresou). Pripravte si, prosím, svoj lístok doma a prineste so sebou.

10. Stabilne pridaná sv.omša „v režime Očkovaní“ býva v nedeľu o 10.00, je recitovaná a bez obmedzenia počtu osôb v kostole.

11. Svätovojtešské kalendáre a knihy si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Členské 2022 je 8 €.

12. Fórum života opäť po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto nás pozýva v čase okolo 2. novembra k zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Aj tentokrát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk

13. Ďakujeme za upratovanie skup. číslo 7. Na budúcu sobotu ráno upratuje kostol skupina č.8.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628