Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnesje Misijná nedeľa, po sv.omši bude obvyklá zbierka na misie.

2. V utorok máme v našej farnosti výročnú farskú poklonu. Sviatosť Oltárna bude vystavená po rannej sv.omši k celodennej adorácii. Pri bočnom vchode je listina, zapíšte sa, prosím, na polhodinovú poklonu.

3. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Keďže máme obmedzenia, teraz v stredu pozývame ZŠ Odborárska. Deti z ostatných škôl prosíme sledovať katechézu on-line. Link:  https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

4. Vo štvrtok od 17.00 bude tichá adorácia, obetovaná zanové duchovné povolania.

5. V piatok po sv.omši vás pozývame na adoráciu s meditatívnymi spevmi Taizé.

6. Blíži sa dušičkové obdobie. Rozšírili sme čas spovedania: vo štvrtok, piatok a sobotu spovedáme od 17.00 a aj počas sv.omše.

7. O týždeň, v noci z 30.10. na 31.10. sa mení čas na zimný, čiže o hodinu späť.

8. Do konca tohto týždňa pokračuje nahlasovanie na 1.sv.prijímanie a birmovku. Na pristúpenie ku 1.sv.prijímaniu je potrebné absolvovať aspoň 2 roky výuky náboženstva na škole.

9. Fotografie zo sviatosti birmovania 2021 si môžete vyzdvihnúť v čase úradných hodín na farskom úrade, prípadne po svätej omši v sakristii. Taktiež zostali fotografie zo sviatosti birmovania za rok 2020, ktoré si môžete vyzdvihnúť.

10. Náš okres zostáva v červenej zóne opatrení. V interiéri kostola môže byť 50 osôb plus asistencia, sme „v režime Základ“. bude počas nedeľných omší „v režime Očkovaní“, teda bez obmedzenia počtu. Pri vstupe do chrámu treba vložiť do košíka na lístku napísaný svoj identifikačný údaj (stačí jeden údaj: buď telefónne číslo alebo mailová adresa alebo meno s adresou). Pripravte si, prosím, svoj lístok doma a prineste so sebou.

11. Pridaná sv.omša„v režime Očkovaní býva v nedeľu o 10.00, je recitovaná a bez obmedzenia počtu osôb v kostole.

12. Deti druhého a tretieho ročníka ZŠ nech prídu do sakristie pre zošitok s nálepkami, ak ho ešte nemajú.

13. Máme mariánsky mesiac október, pozývame vás na modlitbu posvätného ruženca vždy 40 minút pred rannými a večernými omšami.

14. Oznamujeme, že naďalej hľadáme kostolníka, kostolníčku pre službu vo farskom kostole. Záujemci sa môžu ohlásiť na farskom úrade.

15. Prosíme o vaše milodary na prebiehajúce práce na oprave hradieb kostola. Fotogaléria prác na hradbách je na výveske pred kostolomv skratke dolu a celú fotogaléru tu .

16. Prišli Svätovojtešské kalendáre a podielové knihy SSV. Členské na rok 2022 je 8 €. Kalendáre a knihy si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

17. Trnavská arcidiecéza začala od septembra vydávať nový časopis s názvom Moja Trnavská arcidiecéza. Náklady na tlač jedného časopisu sú 0,50 €. Príspevok je dobrovoľný, môžete ho vhodiť do kostolnej pokladničky.

18. Ďakujeme za upratovanie skup. číslo 6. Na budúcu sobotu ráno upratuje kostol skupina č.7.

hradby01

hradby02

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628