Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračuje nahlasovanie na 1.sv.prijímanie a birmovku. Na pristúpenie ku 1.sv.prijímaniu je potrebné absolvovať aspoň 2 roky výuky náboženstva na škole.

2. Milí birmovanci, prišli fotografie zo sviatosti birmovania. Vyzdvihnúť si ich môžete v čase úradných hodín na farskom úrade, prípadne po svätej omši. Taktiež zostali fotografie zo sviatosti birmovania za rok 2020, ktoré si môžete vyzdvihnúť rovnako v úradných hodinách alebo po svätých omšiach.

3. Začíname kurz prípravy dospelých na sviatosti (krst, birmovku a Eucharistiu). Prihlasujte sa na fare osobne alebo i telefonicky.

4. Náš okres je v červenej zóne opatrení. V interiéri kostola môže byť 50 osôb plus asistencia, sme „v režime Základ“.  Kaplnka sv. Jozefa bude počas nedeľných omší „v režime Očkovaní“, teda bez obmedzenia počtu. Pri vstupe do chrámu treba vložiť do košíka na lístku napísaný svoj identifikačný údaj (stačí jeden údaj: buď telefónne číslo alebo mailová adresa alebo meno s adresou). Pripravte si, prosím, svoj lístok doma a prineste so sebou. Platí to pre nedeľné omše i omše v týždni. Ďakujeme za pochopenie.

5. Zaviedli sme jednu sv.omšu navyše pre skupinu zaočkovaných (proti Covid 19), býva v nedeľu o 10.00, je recitovaná a bez obmedzenia počtu osôb v kostole.

6. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Keďže máme obmedzenia, teraz v stredu pozývame ZŠ Nálepkova. Deti z ostatných škôl prosíme sledovať katechézu on-line. Deti budú dostávať úlohy, ktoré v nedeľu prinesú do kostola. Link na pripojenie sa: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

7. Deti druhého a tretieho ročníka ZŠ nech prídu do sakristie pre zošitok s nálepkami a pre pomôcku k modlitbe ruženca.

8. Vo štvrtok býva pravidelná tichá adorácia, začína už o 17.00 a je obetovaná za nové duchovné povolania z našej farnosti. Počas nej spovedáme.

9. Máme mariánsky mesiac október, pozývame vás na modlitbu posvätného ruženca vždy 40 minút pred rannými a večernými omšami. V piatok pozývame večer 17.50 k modlitbe ruženca rodiny s deťmi.

10. V piatok po sv.omši vás pozývame na spievanú modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

11. Budúca nedeľu je Misijnou nedeľou, po sv.omši bude obvyklá zbierka na misie.

12. Oznamujeme, že naďalej hľadáme kostolníka, kostolníčku pre službu vo farskom kostole. Záujemci sa môžu ohlásiť na farskom úrade.

13. Prosíme o vaše milodary na prebiehajúce práce na oprave hradieb kostola. Fotogaléria prác na hradbách je na výveske pred kostolom i tu.

14. Prišli Svätovojtešské kalendáre a podielové knihy SSV. Členské na rok 2022 je 8 €. Kalendáre a knihy si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

15. Trnavská arcidiecéza začala od septembra vydávať nový časopis s názvom Moja Trnavská arcidiecéza. Náklady na tlač jedného časopisu sú 0,50 €. Príspevok je dobrovoľný, môžete ho vhodiť do kostolnej pokladničky.

16. Ďakujeme za upratovanie skupine číslo 5. Na budúci piatokráno upratuje kostol skupina č.6.

17. Zbor sv. Cecílie pozýva mužov a ženy, ktorí radi spievajú, aby rozšírili rady zboru. Nácvik býva v pondelok 19.15 v Pastoračnom centre. Zároveň vás v utorok 19.10. pozývame na večernú sv.omšu pri príležitosti výročia úmrtia prepošta Jakuba Haška. Sv. omšu o 18.30 bude doprevádzať Zbor sv. Cecílie.

18. Je tu ponuka víkendového programu pre manželské páry „Originálne manželské rekolekcie“. Podujatie bude 26.11. – 28.11. 2021 v Kláštore františkánok v Melčiciach – Lieskovom. Plagát je tu.

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628