Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračuje nahlasovanie na 1. sv. prijímanie a birmovku. Na 1. sv. prijímanie prebieha prihlasovanie cez katechétov na hodinách náboženstva, treba vyplniť prihlášku. Záujemci o birmovku – stredoškoláci - si prihlášky vyzdvihnú v sakristii, alebo stiahnu z našej webovej stránky. Vyplnené ich treba na farský úrad doručiť do konca októbra.

2. Začíname kurz prípravy dospelých na sviatosti (krst, birmovku a Eucharistiu). Prihlasujte sa na fare osobne alebo i telefonicky.

3. Náš okres je v červenej zóne opatrení. V interiéri kostola môže byť 50 osôb plus asistencia, v kaplnke sv. Jozefa 6 osôb. Pri vstupe do chrámu treba vložiť do košíka na lístku napísaný svoj identifikačný údaj (stačí jeden údaj: buď telefónne číslo alebo mailová adresa alebo meno s adresou). Tieto údaje sa 2 týždne archivujú a potom zničia. Pripravte si, prosím, svoj lístok doma a prineste so sebou. Platí to pre nedeľné omše i omše v týždni. Ďakujeme za pochopenie.

4. Od dnešnej nedele zavádzame jednu sv. omšu navyše pre skupinu zaočkovaných (proti Covid 19), bude bývať v nedeľu o 10.00, bude recitovaná. Bude bez obmedzenia počtu osôb v kostole.

5. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Keďže máme obmedzenia, teraz v stredu pozývame ZŠ Sv. Jozefa. Deti z ostatných škôl prosíme sledovať katechézu on-line. Deti budú dostávať úlohy, ktoré v nedeľu prinesú do kostola. Link na pripojenie sa cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722 

6. Deti druhého a tretieho ročníka ZŠ nech sa po sv. omši zastavia v sakristii pre zošitok s nálepkami, ktorý budú nosiť na sv. omše pri príprave na 1. sv. prijímanie. Majú tam aj vlepenú informáciu o termínoch katechéz v stredy, rozdelenie podľa jednotlivých škôl. Deti si tiež vyzdvihnú pomôcku k modlitbe ruženca.

7. Vo štvrtok býva pravidelná tichá adorácia, začína už o 17.00 a je obetovaná za nové duchovné povolania z našej farnosti. Počas nej spovedáme.

8. Máme mariánsky mesiac október, pozývame vás na modlitbu posvätného ruženca vždy 40 minút pred rannými a večernými omšami. Ďakujeme spoločenstvám a ružiam za vedenie tejto modlitby v jednotlivé dni. V piatok pozývame večer 17.50 k modlitbe ruženca rodiny s deťmi.

9. Oznamujeme, že hľadáme kostolníka, kostolníčku pre službu vo farskom kostole. Záujemci sa môžu ohlásiť na farskom úrade.

10. V našej farnosti prebiehajú práce na oprave hradieb kostola. Samotné práce financuje naša farnosť z vlastného rozpočtu, preto vás prosíme o finančnú podporu - či už príspevkom do nedeľného zvončeka, lebo osobne formou milodaru. Fotogaléria prác na hradbách je na výveske pred kostolom i webovej stránke.

11. Prišli Svätovojtešské kalendáre a podielové knihy SSV. Členské na rok 2022 je 8 €. Kalendáre a knihy si môžete vyzdvihnúť v sakristii od dnešnej nedele.

12. Trnavská arcidiecéza začala od septembra vydávať nový časopis s názvom Moja Trnavská arcidiecéza, ktorý mapuje dianie v našej diecéze. Náklady na tlač jedného časopisu sú 0,50 €. Príspevok je dobrovoľný, môžete ho vhodiť do kostolnej pokladničky.

13. Ďakujeme za upratovanie skupine číslo 4. Na budúcu sobotu ráno upratuje kostol skupina č.5.

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628