Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri zbierke na pomoc pre núdznych na Kube sa v našej farnosti vyzbierala suma: 2.303 €. Pán Boh vás odmeň za vašu štedrosť.

2. Pokračuje nahlasovanie na 1.sv.prijímanie a birmovku. Na 1.sv.prijímanie prebieha prihlasovanie cez katechétov na hodinách náboženstva, treba vyplniť prihlášku. Záujemci o birmovku – stredoškoláci - si prihlášky vyzdvihnú v sakristii. Vyplnené ich treba na farský úrad doručiť do konca októbra.

3. Od októbra začíname kurz prípravy dospelých na sviatosti (krst, birmovku a Eucharistiu). Prihlasujte sa na fare osobne alebo i telefonicky.

4. Náš okres sa posúva do červenej zóny opatrení. Počet osôb prítomných na bohoslužbách bude žiaľ viac obmedzený. V interiéri kostola môže byť 50 osôb plus asistencia, v kaplnke sv. Jozefa 6 osôb. V nedeľu vstup do chrámu usmerňuje usporiadateľská služba. Pri vstupe do chrámu treba vložiť do košíka na lístku napísaný svoj identifikačný údaj (stačí telefónne číslo alebo mailová adresa, meno nie je povinné). Tieto údaje sa 2 týždne archivujú a potom zničia. Pripravte si, prosím, svoj lístok doma a prineste so sebou. Ďakujeme za pochopenie.

5. Oznamujeme, že zavádzame od budúcej nedele jednu sv.omšu navyše pre skupinu zaočkovaných proti Covid 19. Táto sv.omša bude bývať o 10.00, bude recitovaná, a bude bez obmedzenia počtu osôb v kostole.

6. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Keďže máme obmedzenia, teraz v stredu pozývame ZŠ Tematínsku. Deti z ostatných škôl prosíme sledovať katechézu on-line na tejto linke: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722 . Deti budú dostávať úlohy, ktoré v nedeľu prinesú do kostola.

7. Deti druhého a tretieho ročníka ZŠ nech sa po sv.omši zastavia v sakristii pre zošitok s nálepkami, ktorý budú nosiť na sv.omše pri príprave na 1.sv.prijímanie. Majú tam aj vlepenú informáciu o termínoch katechéz v stredy, rozdelenie podľa jednotlivých škôl.

8. Vo štvrtok býva pravidelná tichá adorácia, začína už o 17.00 a je obetovaná zanové duchovné povolaniaz našej farnosti. Počas nej spovedáme.

9. Oznamujeme, že hľadáme kostolníka, kostolníčku pre službu vo farskom kostole. Záujemci sa môžu ohlásiť na farskom úrade.

10. V našej farnosti už druhý rok prebiehajú práce na oprave hradieb kostola. Samotné práce financuje naša farnosť z vlastného rozpočtu, preto vás prosíme o finančnú podporu - či už príspevkom do nedeľného zvončeka lebo osobne formou milodaru. Prípájame pár fotografií..

11. Prišli Svätovojtešské kalendáre a podielové knihy SSV. Členské na rok 2022 je 8 €. Kalendáre a knihy si môžete vyzdvihnúť v sakristii od budúcej nedele.

12. V posledný októbrový víkend, 29.-31.10.2021 sa v Centre novej evanjelizácie v Beckove uskutoční predmanželská príprava formou pobytového víkendu, ktorú vedú manželské páry a kňaz. Snúbenci sa môžu prihlásiť do 24.októbra poslaním mailu: cne.beckov@frantiskani.sk. Viac informácií na FB profile stránke CNE Beckov.

13. TV Lux vyhlásila súťaž amatérskych filmárov. Plagátik s informáciou ja na výveske. 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628