Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na dnešnú nedeľu 26.9. 2021 vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

2. V prvopiatkovom týždni spovedáme - ráno ½ hodiny pred sv. omšami; večer - v pondelok a utorok od 17.30, vo štvrtok od 17.00, v stredu a v piatok od 16.00.

3. Od pondelka zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace október a november. Zapisuje sa počas kancelárskych hodín i po sv. omšiach.

4. Od zajtra začína aj nahlasovanie na 1. sv. prijímanie a birmovku. Na 1. sv. prijímanie prebieha prihlasovanie cez katechétov na hodinách náboženstva, treba vyplniť prihlášku. Záujemci o birmovku – stredoškoláci - si prihlášky vyzdvihnú v sakristii. Vyplnené ich doručiť do konca októbra.

5. Od októbra začíname kurz prípravy dospelých na sviatosti (krst, birmovku a Eucharistiu). Prihlasujte sa na fare osobne alebo i telefonicky.

6. Náš okres zostáva v oranžovej zóne opatrení. Počet osôb prítomných na bohoslužbách je obmedzený. V interiéri kostola je 100 miest na sedenie a 50 na státie. Vonku, v exteriéri kostola, môže byť 200 osôb. V nedeľu vstup do chrámu usmerňuje usporiadateľská služba.

7. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

8. Vo štvrtok býva pravidelná tichá adorácia, začína už o 17.00 a je obetovaná za nové duchovné povolania z našej farnosti. Počas nej spovedáme.

9. V sobotu ráno vás pozývame na pobožnosť Fatimskej soboty.

10. Oznamujeme, že hľadáme kostolníka pre službu vo farskom kostole. Záujemci sa môžu ohlásiť na farskom úrade.

11. V našej farnosti už druhý rok prebiehajú práce na oprave hradieb kostola. Zapožičanie lešenia je zabezpečené z participatívneho rozpočtu nášho mesta, ale samotné práce financuje naša farnosť z vlastného rozpočtu, preto vás prosíme o finančnú podporu - či už príspevkom do nedeľného zvončeka lebo osobne formou milodaru. Prípájame pár fotografií..

12. Začal vychádzať časopis Moja Trnavská arcidiecéza. Môžete so ho zdarma vziať.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628