Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Náš okres zostáva v oranžovej zóne opatrení. Počet osôb prítomných na bohoslužbách je obmedzený. V interiéri kostola bude 100 miest na sedenie a 50 na státie. Vonku, v exteriéri kostola, bude môcť byť 200 osôb. V nedeľu vstup do chrámu usmerňuje usporiadateľská služba.

2. Dnes je tretia nedeľa v mesiaci, farská knižnica je otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11, 00 h.

3. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

4. Nácvik slávnosti 1.sv.prijímania bude v stredu: o 15.00 pre ZŠ Nálepkova a o 18.00 pre ZŠ Tematínska.

5. Vo štvrtok býva pravidelná tichá adorácia, začína už o 17.00 a je obetovaná za nové duchovné povolania z našej farnosti. Počas nej spovedáme.

6. V piatok od 16.00 bude v kostole spoveď prvoprijímajúcich detí a príbuzných. Členovia rodín môžu využiť aj možnosť spovede počas celého týždňa. Od 16.00 bude zároveň prebiehať úprava a upratovanie nádvoria a po omši úprava kostola. Prosíme rodičov zapojiť sa.

7. V sobotu máme slávnosť 1.sv. prijímania, o 9.00 pre ZŠ Tematínsku a 11.00 pre ZŠ Nálepkovu.

8. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu 26.9. 2021 vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Biskupi prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628