Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Praktické usmernenia pre pútnikov do Šaštína na svätú omšu zo Svätým Otcom: Oznamujeme malú zmenu. Odchod autobusu (spod kostola, pri tržnici) bude v stredu 15.09. už o 03.30 h. Prístupy na parkoviská autobusov sa uzatvárajú o 6.00 h., sektory o 8.00 h. Začiatok svätej omše je o 10.00 h. Dokumenty potrebné k vstupu na podujatie: Občiansky preukaz a QR kód, ktorý ste obdržali pri registrácii na podujatie v registračnom systéme, pre OTP aj doklad o PCR alebo AG teste. Predpokladaný návrat do Nového Mesta nad Váhom je cca 16.00 h. Cena autobusu je 8 €. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske a webovej stránke farnosti.

2. Spojená škola sv. Jozefa tiež organizuje autobus na stretnutie so Svätým Otcom v Šaštíne. Záujemcovia sa môžu telefonicky prihlásiť u pani riaditeľky s. Cordie (tel. 0910 842 306). Prihlásiť sa môžu buď zaočkovaní alebo tí, ktorí sa do štvrtka stihli zaregistrovať ako OTP. Zaočkovaní sa môžu registrovať ešte dnes do polnoci. Registrácia na stretnutie so Svätým Otcom Františkom je na internetovej stránke: www.navstevapapeza.sk

3. Náš okres zostáva v oranžovej zóne opatrení. Počet osôb prítomných na bohoslužbách je obmedzený. V interiéri kostola bude 100 miest na sedenie a 50 na státie. Vonku, v exteriéri kostola, bude môcť byť 200 osôb. V nedeľu vstup do chrámu usmerňuje usporiadateľská služba.

4. V pondelok 16.30 h. bude v kostole krstná katechéza pre prvoprijímajúce deti, ktoré sa pripravujú na prijatie krstu. Treba, aby prišli s jedným z rodičov a po stretnutí na fare zapíšeme potrebnú dokumentáciu. Potom v utorok pri sv. omši o 18.30 h. bude krst týchto detí.

5. V stredu na slávnosť Sedembolestnej P. Márie budú sv. omše 7.00, 8.30 a 18.30 h. Čas sv.omše je posunutý, aby ste mohli sledovať stretnutie so Svätým Otcom.

6. Vo štvrtok býva pravidelná tichá adorácia, začína už o 17.00 h. a je obetovaná za nové duchovné povolania z našej farnosti. Počas nej spovedáme.

7. Vo štvrtok o 18.30 h. bude svätá omša so záverečnou katechézou pre birmovancov. Potom o 19.30 h. bude v kostole nácvik slávnosti birmovania, žiadame o účasť všetkých birmovancov.

8. V piatok od 16.00 h. bude v kostole spoveď prvoprijímajúcich detí a príbuzných. Členovia rodín nech využijú aj možnosť spovede počas celého týždňa. Od 16.00 h. bude zároveň prebiehať úprava a upratovanie nádvoria a po omši úprava kostola. Prosíme rodičov o zapojenie sa.

9. V sobotu máme slávnosť 1. sv. prijímania, o 9.00 h. pre ZŠ Odborársku a 11.00 h. pre ZŠ sv. Jozefa.

10. V sobotu od 16.00 h. bude v kostole spoveď birmovancov a ich príbuzných.

11. Slávnosť birmovania bude v nedeľu o 15.00 h. vo farskom kostole, birmovať príde vsdp. generálny vikár Peter Šimko.

12. Informáciu o ružencovej púti v Uherskom Brode máte na výveske a webe.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628