Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes pri svätých omšiach o 9.00 a 11.00 bude slávnostné Veni Sancte na začiatku školského roka.

2. V dnešnú nedeľu pri hodovej slávnosti môžeme získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok. Dnes bude aj tradičná hodová ofera.

3. V tomto týždni v rámci duchovnej prípravy na návštevu Svätého Otca, v Roku sv. Jozefa, budú bývať litánie k sv. Jozefovi na začiatku ranných i večerných sv. omší. Bude sa ich modliť kňaz.

4. Prebieha registrácia na stretnutie zo Svätým Otcom Františkom. Každý účastník stretnutia sa musí osobne zaregistrovať na internetovej stránke: www.navstevapapeza.sk

5. Praktické usmernenia pre pútnikov do Šaštína na svätú omšu zo Svätým Otcom Františkom: Odchod autobusu (spod kostola, pri tržnici) bude 15.09.2021 o 04.00. Miesta v sektoroch musíme zaujať najneskôr do 8.00. Začiatok svätej omše je o 10.00. Dokumenty potrebné k vstupu na podujatie: Občiansky preukaz a QR kód, ktorý ste obdržali pri registrácie na podujatie v registračnom systéme. Predpokladaný príchod do Nového Mesta nad Váhom je cca 14.00. Cena autobusu bude oznámená neskôr. Zbierať sa bude pred vstupom do autobusu. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske a webovej stránke farnosti.

6. Od tohto týždňa prechádza náš okres do oranžovej zóny opatrení. Počet osôb prítomných na bohoslužbách bude obmedzený. V interiéri kostola bude 100 miest na sedenie a 50 na státie. Vonku, v exteriéri kostola, bude môcť byť 200 osôb. V nedeľu bude vstup do chrámu usmerňovať usporiadateľská služba.

7. V utorok bude v našom farskom kostole rekolekcia kňazov Novomestského dekanátu so sv. omšou o 9.30 h.

8. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Potom v stredu večer po sv.omši o 18.00 bude organizačné stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich deti ohľadom slávností v septembri 2021. Prosíme o ich účasť.

9. Vo štvrtok býva pravidelná tichá adorácia, začína už o 17.00 a je obetovaná zanové duchovné povolaniaz našej farnosti. Počas nej spovedáme.

10. Vo štvrtok o 16.00 bude vo františkánskom kostole v Beckove spomienková sv. omša za + pátra Bohuslava Šprláka O.Praem, ktorú bude celebrovať pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Ste srdečne pozvaní. Podrobnejšia informácia o programe je na výveske i webovej stránke.

11. Vo štvrtok bude v našom meste spomienka na obete holokaustu. Podrobný program je na výveske.

12. Upratovanie kostola:ďakujeme za upratanie skupine č.7a prosíme skupinu č.1 v sobotu po rannej sv. omši.

13. Ďakujeme vám, všetkým bratom a sestrám, ktorí ste sa pričinili o prípravu a dôstojné slávenie trojdnia Novomestskej púte. Nech vám to Pán Boh bohato odmení.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628