Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jozefa oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka Veni Sancte 2021/22 začne vo farskom kostole sv.omšou vo štvrtok 2.9. o 8:30 hod., ktorá bude iba pre žiakov tejto školy z dôvodu pandemických opatrení.

2. V dňoch 3.9.-5.9. budeme mať trojdnie Novomestskej púte:
 Pri príležitosti konania púte v našej farnosti všetkých pozývame na sprievodné podujatie Deň farnosti pre rodiny v piatok 3.9. od 15:00 hod., ktoré bude prebiehať na dvore našej prepozitúry. Príďte si odpočinúť v rodinnej atmosfére a zabaviť sa aj s deťmi pri súťažiach a športových aktivitách. Pozývame potom na mládežníckú sv. omšu o 18:30, a po nej budú modlitby chvál s evanjelizačným programom. Na túto omšu a večerný program pozývame zvlášť birmovancov.
 Slávnostným kazateľom v sobotu pri omši na nádvorí o 17.00 bude trnavský diecézny biskup, otec arcibiskup Mons. Ján Orosch. 
 V nedeľu na hodových omšiach budú kazateľmi pátri františkáni z kláštora v Beckove - brat Jozef a brat Anton. Plagátik o našej púti nájdete na výveske i webovej stránke.

3. Prebieha registrácia na stretnutie zo Svätým Otcom Františkom pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku. Každý účastník stretnutia sa musí osobne zaregistrovať na internetovej stránke: www.navstevapapeza.sk Hľadajú sa aj dobrovoľníci na stretnutie so Svätým Otcom. Všetky informácie aj prihlášku nájdete linku: https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik

4. Na stretnutie so Svätým otcom Františkom v Šaštíne 15.9. pôjdeme z našej farnosti autobusom. Kto z vás má záujem, nech sa príde zapísať do sakristie, najneskôr do stredy 31.08.

5. Vo štvrtok býva pravidelná tichá adorácia, začína už o 17.00 a je obetovaná za nové duchovné povolania z našej farnosti. Počas nej spovedáme.

6. Vo štvrtok večer po sv.omši bude organizačné stretnutie birmovancov spolu s rodičmi.

7. V sobotu po rannej omši bude Fatimská pobožnosť.

8. V prvopiatkovom týždni spovedáme - ráno ½ hodiny pred sv.omšami; večer - v pondelok, utorok a štvrtok od 17.00, v stredu a v piatok od 16.00.

9. Oznamujeme, že prijmeme kostolníka pre službu vo farskom kostole. Záujemci sa môžu ohlásiť na farskom úrade u p.dekana.

10. Prebiehajú práce na oprave hradieb okolo kostola, pozývame dobrovoľníkov zapojiť sa, plagátik je na výveske.

11. Upratovanie kostola: ďakujeme za upratanie skupine č.6 a prosíme skupinu č.7 v sobotu po rannej sv. omši.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628