Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. V dnešnú nedeľu 15.8. je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Oznamujeme jednu zmenu: sv.omša nebude o 11.00 ale už o 10.30 a je spojená so slávnosťou skladania večných sľubov Školských sestier de Notre Dame.

2. Od piatka 13.08. je možnosť zaregistrovať sa na stretnutie zo Svätým Otcom Františkom pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku:
  • Kto by sa chcel zúčastniť tejto svätej omše so Svätým Otcom musí spĺňať podmienku plnej zaočkovanosti voči covidu.
  • Každý účastník stretnutia sa musí osobne zaregistrovať na internetovej stránke: www.navstevapapeza.sk
  • Po registrovaní sa na spomínanej internetovej stránke vám v priebehu 5 dní na email príde letáčik s osobitným QR kódom.
  • Preto kto sa rozhodne ísť na stretnutie so Svätým otcom Františkom v Šaštíne 15.9. a chce ísť z našej farnosti autobusom, nech sa okrem registrácie príde zahlásiť aj do sakristie, aby sme vedeli počet ľudí a následne objednáme autobus. V sakristii sa prosím nahláste najneskôr do 31.08.
  • Podrobnejšia informácia na výveske a tu.

3. Oznam z KBS: Príďte sa stretnúť so Svätým otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky info aj prihlášku nájdete linku: https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik

4. Dnešná nedeľa je tretia v mesiaci, naša farská knižnica bude otvorená od 10.00 h do 10.30 h.

5. Vo štvrtok u nás býva pravidelná tichá adorácia. Od tohto mesiaca ju predlžujeme, začína už o 17.00 a bude to adorácia obetovaná za nové duchovné povolania z našej farnosti. Počas nej spovedáme (v kaplnke sv. Jozefa aj v kostole).

6. Školské sestry de ND nás pozývajú na podujatie Spomienka na akciu R, ktorá bola zameraná na likvidáciu ženských kláštorov v r. 1958. Podujatie sa koná v Beckove vo františkánskom kostole 28.8. Podrobný program je na výveske a tu.

7. Milí birmovanci, na email sme vám poslali prihlášku na sviatosť birmovania. Prosíme vás, aby ste vyplnenú a podpísanú prihlášku poslali buď emailom alebo vhodili do farskej poštovej schránky do 22.08.2021. Niektorí z Vás ešte nepriniesli krstné listy alebo neposlali vyplnené birmovné lístky, taktiež prosíme, aby ste nám ich poslali do 22.08.2021.

8. Pripomíname, že termíny slávnosti prvého sv. prijímania v našej farnosti: v sobotu 18. septembra (9.00 ZŠ Odborárska a 11.00 ZŠ sv. Jozefa) a v sobotu 25. septembra (9.00 ZŠ Tematínska a 11.00 ZŠ Nálepkova). Birmovka v našej farnosti bude v nedeľu 19. septembra 2021 o 15.00 h.

9. Spovedávame takto (okrem nedele): ráno i večer - ½ hodiny pred sv. omšami; vo štvrtok od 17.00 (aj počas adorácie a sv.omše).

10. Upratovanie kostola: ďakujeme za upratanie skupine č.4 a prosíme skupinu č.5 v sobotu po rannej sv. omši.

11. Vo štvrtok 9.9. bude o 16.00 spomienková sv.omša na p. Bohuslava Šprláka, celebrantom je pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Plagátik je tu.

12. Informácia o víkendovom kurze predmanželskej prípravy v CNE Beckov je tu.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628