Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pripomíname, že termíny slávnosti prvého sv. prijímania v našej farnosti: v sobotu 18. septembra (9.00 ZŠ Odborárska a 11.00 ZŠ sv. Jozefa ) a v sobotu 25. septembra (9.00 ZŠ Tematínska  a 11.00 ZŠ Nálepkova ). Birmovka v našej farnosti bude v nedeľu 19. septembra 2021 o 15.00 h.

2. Naďalej zapisujeme úmysly sv.omší na mesiace august a september (počas kancelárskych hodín v stredu a piatok alebo po sv. omšiach).

3. Drahí bratia a sestry, chceme sa viac modliť, aby Pán Boh vzbudil nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti i z Novomestského dekanátu. Vo štvrtok u nás býva pravidelná tichá adorácia. Od tohto mesiaca ju predlžujeme, bude začínať už o 17.00 a bude to adorácia obetovaná za nové duchovné povolania. Počas nej spovedáme (v kaplnke sv. Jozefa aj v kostole). Pozývame vás nájsť si chvíľu stíšenia pred Pánom a modliť sa, aby z našich rodín Pán povolal nových pracovníkov pre Božie kráľovstvo.

4. Na budúcu nedeľu 15.8. bude slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Oznamujeme jednu zmenu: sv.omša nebude o 11.00 ale už o10.30 a bude spojená so slávnosťou skladania večných sľubov Školských sestier de Notre Dame, hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Ján Orosch.

5. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci, farská knižnica bude otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11,00 h.

6. Spovedávame takto (okrem nedele): ráno i večer - ½ hodiny pred sv. omšami; vo štvrtok od 17.00 (aj počas adorácie a sv.omše); v piatok od 18.00 (aj počas sv.omše).

7. Upratovanie kostola: ďakujeme za upratanie skupine č.3 a prosíme skupinu č.4 v sobotu po rannej sv. omši.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628