Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Birmovka v našej farnosti bude v nedeľu 19. septembra 2021 o 15.00 h.

2. Zajtra, v pondelok 2.8. môžeme vo farských kostoloch získať Porciunkulové odpustky. Okrem obvyklých podmienok treba ako skutok vykonať nábožnú návštevu kostola spojenú s modlitbou Otčenáš a Verím v Boha.

3. Naďalej zapisujeme úmysly sv.omší na mesiace august a september (počas kancelárskych hodín v stredu a piatok alebo po sv. omšiach).

4. Drahí bratia a sestry, chceme sa viac modliť, aby Pán Boh vzbudil nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti i z Novomestského dekanátu. Vo štvrtok u nás býva pravidelná tichá adorácia. Od tohto mesiaca ju predlžujeme, bude začínať už o 17.00 a bude to adorácia obetovaná za nové duchovné povolania. Počas nej spovedáme (v kaplnke sv. Jozefa aj v kostole). Pozývame vás nájsť si chvíľu stíšenia pred Pánom a modliť sa, aby z našich rodín Pán povolal nových pracovníkov pre Božie kráľovstvo.

5. Máme prvopiatkový týždeň. Spovedávame takto (okrem nedele):
    ráno - ½ hodiny pred sv. omšami;
    večer - v pondelok a utorok od 17.30; v stredu od 16.00; vo štvrtok od 17.00 (aj počas adorácie a sv.omše); v piatok od 17.30 (aj počas sv.omše); v sobotu od 18.00.

6. Počas prvopiatkového týždňa pravidelne navštevujeme chorých v domácnostiach a vysluhujeme im sviatosti. Ozveme sa im telefonicky. Môžete nám nahlásiť svojich blízkych seniorov, ktorí potrebujú túto službu.

7. Upratovanie kostola: ďakujeme za upratanie skupine č.2 a prosíme skupinu č.3 v piatok po rannej sv. omši.

8. Prosíme ďalších dobrovoľníkov na upratovanie nášho chrámu na doplnenie upratovacích skupín. Prosíme, prihláste sa v sakristii a nechajte na seba telef. kontakt. Skupina upratuje približne raz za dva mesiace. Ďakujeme.

9. Povzbudzujem vás vo sv. omšiach viac sa zapájať do liturgického spevu. Ako hovorí sv. Augustín: Kto spieva, dvakrát sa modlí. Pri vstupe do kostola si môžete požičať spevníky, nachádzajú sa pri bočnom vchode.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628