Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Arcibiskupský úrad v Trnave oznámil termín birmovky: bude sa konať v nedeľu 19. septembra 2021 o 15.00 h. vo farskom kostole v Novom Meste nad Váhom.

2. Naďalej zapisujeme úmysly sv.omší na mesiace august a september.  Zapisujeme na farskom úrade v kancelárii, buď počas kancelárskych hodín v stredu a piatok, alebo po sv. omšiach.

3. Vo štvrtok o 17.30 je pravidelná tichá adorácia, počas nej spovedáme.

4. Spovedávame ½ hodiny pred sv. omšami, okrem nedele.

5. Upratovanie kostola: ďakujeme za upratanie skupine č.1 a prosíme skupinu č.2 v sobotu po rannej sv. omši.

6. Prosíme ďalších dobrovoľníkov na upratovanie nášho chrámu na doplnenie upratovacích skupín. Prosíme, prihláste sa v sakristii a nechajte na seba telef. kontakt. Skupina upratuje približne raz za dva mesiace. Ďakujeme.

7. Po uvoľnení opatrení máme znovu spevníky v laviciach. Povzbudzujem vás zapájať sa vo sv. omšiach viac do liturgického spevu. Veď kto spieva, dvakrát sa modlí.  

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628