Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Máme už len mierny režim opatrení v Novomestskom okrese, prechádza do zelenej fázy. Na svätej omši v interiéri kostola môže byť 500 osôb. Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie, že 30. júna 2021 skončil mimoriadny dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach.

2. Pri nedávnej zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbierala suma 1.318 €. Vďaka za vaše milodary.

3. Vo štvrtok o 17.30 je pravidelná tichá adorácia, počas nej spovedáme.

4. Spovedávame ½ hodiny pred sv. omšami, okrem nedele.

5. Počas leta farská kancelária funguje v obmedzenom režime: v stredu 15.00 – 16.00 a v piatok 15.00 – 16.00. Svoje záležitosti môžete s kňazmi riešiť aj po svätých omšiach.

6. Upratovanie kostola – ďakujeme za upratanie skupine č.7 a prosíme skupinu č.8 v sobotu po rannej sv. omši.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628