Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Drahí bratia a sestry, dňom 1.júla 2021 začína v našej farnosti svoje pôsobenie dp. Mgr. Tomáš Kišon, ktorý pochádza zo Serede a doteraz pôsobil vo farnosti Šaľa. Prajeme mu, aby sa medzi nami dobre cítil a zahrňme ho do svojich modlitieb.

2. Na dnešnú nedeľu máme presunutú Zbierku na dobročinné diela Svätého Otca. Vďaka za vaše milodary.

3. Od pondelka sa opäť zmierňuje režim opatrení. Novomestský okres prechádza do zelenej fázy. Na svätej omši v interiéri kostola môže byť 500 osôb.

4. V pondelok je slávnosť svätých Cyrila a Metoda, budú tri sv. omše, o 7.00, 9.00 a 18.30. 

5. Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie, že od 30.júna končí dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach. Skončili sme on line vysielanie nedeľnej svätej omše.

6. Vo štvrtok o 17.30 je pravidelná tichá adorácia, počas nej spovedáme.

7. Spovedávame ½ hodiny pred sv. omšami, okrem nedele.

8. Počas leta bude farská kancelária fungovať v obmedzenom režime: v stredu 15.00 – 16.00 a v piatok 15.00 – 16.00. Svoje záležitosti môžete s nami riešiť aj po svätých omšiach.

9. Upratovanie kostola – ďakujeme za upratanie skupine č.5 a prosíme skupinu č.6 v piatok po rannej sv. omši.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628