Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Drahí bratia a sestry, dňom 1.júla 2021 ukončujú v našej farnosti svoje pôsobenie vdp. kaplán Štefan Gago, ktorý v našej farnosti pôsobil dva roky a dp. bohoslovec Samuel Polednák, ktorý u nás vykonával ročnú bohosloveckú prax. Obom zo srdca ďakujeme za ich obetavú službu a pomoc pre naše farské spoločenstvo. Nech ich Pán Boh bohato odmení za ich námahy a sprevádza ich svojou pomocou, vdp. kaplána v Komárne a dp. bohoslovca na jeho ceste ku kňazstvu.

2. Od pondelka sa zmierňuje režim opatrení. Novomestský okres prechádza na prvý stupeň ostražitosti, ideme do žltej fázy ohľadom slávenia bohoslužieb. Na svätej omši v interiéri kostola môže byť 250 osôb.

3. Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie, že od 30.júna končí dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach. V dnešnú nedeľu bude posledný krát on line vysielanie nedeľnej svätej omše o 9.00. Prenos môžete sledovať cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

4. Vo štvrtok o 17.30 je pravidelná tichá adorácia, počas nej spovedáme.

5. Máme prvopiatkový týždeň. Spovedávame takto: ½ hodinu pred rannými omšami. Okrem toho: v pondelok večer od 18.00, v utorok od16.00, v stredu od 16.00, vo štvrtok od 17.00, v piatok od 17.00, v sobotu od 18.00. V stredu, štvrtok a piatok sa spovedá aj počas večerných sv. omší. Spovedávame v kaplnke sv. Jozefa, v záhrede kostola i v spovednici.

6. Oznamujeme termíny slávnosti Prvého sv. prijímania v našej farnosti: v sobotu 18.septembra (9.00 ZŠ Odborárska a 11.00 ZŠ sv. Jozefa) a v sobotu 25. septembra (9.00 ZŠ Tematínska a 11.00 ZŠ Nálepkova).

7. Upratovanie kostola – ďakujeme za upratanie skupine č.5 a prosíme skupinu č.6 v piatok po rannej sv. omši.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628