Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Prešli sme na miernejší režim opatrení ohľadom slávenia bohoslužieb. Je možné obsadiť 25% kapacity kostolana svätej omši, čo je cca. 200 osôb v kostole a 15 osôb v kaplnke.

2. Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie, že od 30.júna končí dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach. Na budúcu nedeľu bude posledný krát on line vysielanie nedeľnej svätej omše o 9.00. Prenos môžete sledovať cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

3. V stredu o 17.00 bude sv. omša s účasťou detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

4. Vo štvrtok o 17.30 je pravidelná tichá adorácia, počas nej spovedáme.

5. Spovedávame  ½ hodinu pred rannou aj ½ hodinu pred večernou sv. omšou, od pondelka do soboty. Spovedá sa v kaplnke sv. Jozefa alebo aj v spovednici.

6. Dnešná nedeľa je tretia v mesiaci. Farská knižnica je otvorená od 10.00 h. do 10.50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11.00 h. Tiež je otvorená každú stredu od 15.00 h. do 16.45 h.

7. Oznamujeme termíny slávnosti Prvého sv. prijímania v našej farnosti: v sobotu 18.septembra (9.00 ZŠ Odborárska a 11.00 ZŠ sv. Jozefa) a v sobotu 25. septembra (9.00 ZŠ Tematínska a 11.00 ZŠ Nálepkova ).

8. Upratovanie kostola – ďakujeme za upratanie skupine č.4 a prosíme skupinu č.5 v sobotu po rannej sv. omši.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628