Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Naďalej zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace jún a júl. Môžete prichádzať zapísať si ich po omšiach alebo v čase kancelárskych hodín.

2. Prechádzame na miernejší režim opatrení ohľadom slávenia bohoslužieb. Od pondelka je možné obsadiť 25% kapacity kostolana svätej omši, čo je cca. 200 osôb v kostole a 15 osôb v kaplnke. V tomto týždni už nebudú pridané sv.omše v piatok ani v nedeľu.

3. Ponechávame naďalej on line vysielanie nedeľnej svätej omše o 9.00. Prenos môžete sledovať cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

4. V stredu o 17.00 budesv. omša s účasťou detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

5. Vo štvrtok o 17.30 je pravidelná tichá adorácia, počas nej spovedáme.

6. Spovedávame ½ hodinu pred rannou aj ½ hodinu pred večernou sv. omšou, od pondelka do soboty. Spovedá sa v kaplnke sv. Jozefa alebo aj v spovednici.

7. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci. Farská knižnica je otvorená od 10.00 h. do 10.50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11.00 h. Tiež je otvorená každú stredu od 15.00 h. do 16.45 h.

8. Oznamujeme termíny slávnosti Prvého sv. prijímania v našej farnosti: v sobotu 18.septembra (9.00 ZŠ Odborárska a 11.00 ZŠ sv. Jozefa ) a v sobotu 25. septembra (9.00 ZŠ Tematínska a 11.00 ZŠ Nálepkova ).

9. Upratovanie kostola – ďakujeme za upratanie skupine č. 3a prosíme skupinu č.4 v sobotu po rannej sv. omši.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628