Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Naďalej zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace jún a júl. Môžete prichádzať na faru po sv.omšiach i v čase kancelárskych hodín.

2. Pri zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbierala suma 1.016 €. Vďaka za vaše milodary.

3. Sväté omšesa naďalej slávia v obmedzenom režime, to znamená 50 osôb v kostole a 6 osôb v kaplnke. Stále sú pridané sv.omše v piatok o 17.00 a v nedeľu o 10.00 h.

4. V stredu o 17.00 budesv. omša s účasťou detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

5. V piatok pri slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho bude na záver sv. omše odprosujúca pobožnosť, pri ktorej môžeme získať plnomocné odpustky.

6. Ponechávame aj vysielanie nedeľnej svätej omše o 9.00. Prenos môžete sledovať cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

7. Upratovanie kostola – ďakujeme za upratanie skupine č. 2 a prosíme skupinu č.3 v piatok po rannej sv. omši.

8. Na Konferenciu biskupov Slovenska sa obrátila Únia miest Slovenska so žiadosťou o pomoc pri sčítaní tých obyvateľov, ktorí nestihli elektronické sčítanie:
Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi:  Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať. Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. Služba je úplne bezplatná. 

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628