Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

 

Spovedanie

streda 2.6. 6:30 - do omše 16:30 - aj počas omše
štvrtok 3.6. 6:30 - do omše 16:30 -aj počas omší
piatok 4.6. 6:30 - do omše 16.00 - aj počas omší
sobota 5.6. 6:30 - do omše 18.00 - do omše

 

1. Naďalej zapisujeme úmysly sv. omši na mesiace jún a júl. Môžete prichádzať na faru po sv.omšiach i v čase kancelárskych hodín.

2. Sväté omšesa naďalej slávia v obmedzenom režime, to znamená 50 osôb v kostole a 6 osôb v kaplnke.

3. Sväté omše slúžime v obvyklých časoch a navyše sú pridané sv.omše v piatok o 17.00 a v nedeľu o 10.00 h.

4. V stredu o 17.00 budesv. omša s účasťou detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Prosíme, aby ste im dali prednosť.

5. Vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela. Sväté omše budúv tento deň tri: 7.00, 17.00 aj s malou procesiou na nádvorí kostola a potom 18.30. Obvyklá štvrtková adorácia teraz nebude. Už aj sv.omša v stredu 17.00 bude zo slávnosti.

6. Ponechávame aj vysielanie nedeľnej svätej omše o 9.00. Prenos môžete sledovať cez TV Pohoda alebo cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

7. Májová pobožnosť býva po rannej i večernej sv. omši pri lurdskej jaskyni.

8. Upratovanie kostola – ďakujeme za upratanie skupine č. 1 a prosíme skupinu č.2 v sobotu po rannej sv. omši.

9. Na Konferenciu biskupov Slovenska sa obrátila Únia miest Slovenska so žiadosťou o pomoc pri sčítaní tých obyvateľov, ktorí nestihli elektronické sčítanie (približne 10 percent ľudí). Preto:
"Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi:  Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje.
Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!"

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628