Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Až do slávnosti Turíc sa pred večernou sv.omšou modlievame deviatnik k Duchu Svätému.

2. Dnes máme zbierku na katolícke masmédia. Za vaše milodary nech vás Pán Boh odmení.

3. Sväté omše sa naďalej slávia v obmedzenom režime. Podľa úradných smerníc, pri dodržaní doterajších hygienických pravidiel, môže byť v chráme na bohoslužbách jedna osoba na 15 m2. V našich podmienkach to znamená 50 osôb v kostole a 6 osôb v kaplnke.

4. Sväté omše slúžime v obvyklých časoch a navyše sú pridané sv.omše v piatok o 17.00 a v nedeľu o 10.00 h.

5. Ponechávame aj vysielanie nedeľnej svätej omše o 9.00. Prenos môžete sledovať cez TV Pohoda alebo cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

6. V stredu o 17.00 bude sv. omša s účasťou detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Prosíme, aby ste im dali prednosť.

7. Vo štvrtok bude pravidelná adorácia o 17.30. Počas nej spovedáme v kaplnke sv. Jozefa.

8. Svätá omša v piatok o 17.00 bude osobitne venovaná katechéze birmovancov. Prosíme o ich účasť.

9. V máji sa modlievame litánie k Panne Márii po sv. omšiach pri lurdskej jaskyni.

10. Na budúcu turíčnu nedeľu pri speve Veni, Creator môžeme získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok.

11. Upratovanie kostola – ďakujeme skupine č. 7 a prosíme skupinu č.8 v sobotu po rannej sv. omši.

12. Ohlášky: sviatosť manželstva chcú uzavrieť Jakub Chaben z farnosti Nové Mesto n/V a Zuzana Vincenová, z farnosti Hliník n/H. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.
 
13. Ponuka denného stacionáru: https://youtu.be/KYrJGiTPPEM

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628