Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Sväté omše sa naďalej slávia v obmedzenom režime. Podľa úradných smerníc, pri dodržaní doterajších hygienických pravidiel, môže byť v chráme na bohoslužbách jedna osoba na 15 m2. V našich podmienkach to znamená 50 osôb v kostole a 6 osôb v kaplnke.

2. Sväté omše slúžime v obvyklých časoch a navyše sú pridané sv.omše v piatok o 17.00 a v nedeľu o 10.00 h.

3. Ponechávame aj vysielanie nedeľnej svätej omše o 9.00. Prenos môžete sledovať cez TV Pohoda alebo cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

4. V stredu o 17.00 bude sv. omša s účasťou detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Prosíme, aby ste im dali prednosť.

5. Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omša je aj o 17.00. Adorácia v tento deň vypadá.

6. V máji sa modlievame litánie k Panne Márii po sv. omšiach pri lurdskej jaskyni.

7. Zbierka na seminár vyniesla 1101 eur. Pán Boh odmeň Vaše milodary.

8. Upratovanie kostola – ďakujeme skupine č. 6 a prosíme skupinu č.7 v sobotu po rannej sv. omši.

9. Dnes je deň matiek. Nezabudnime na prejav pozornosti a modlitbu.

10. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

11. Tento týždeň máme prosebné dni, v pondelok, utorok a stredu. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní je prosba za úrodu.

12. Ohlášky: sviatosť manželstva chcú uzavrieť Jakub Chaben z farnosti Nové Mesto n/V a Zuzana Vincenová, z farnosti Hliník n/H. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.
 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628